Dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury jest wypłacane od 2019 roku. Kto konkretnie może na nie liczyć? Okazuje się, że mowa tu przede wszystkim o osobach, które spełniają warunki określone w ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. „Trzynastka” należy się tym, którzy mają prawo do pobierania poszczególnych świadczeń emerytalnych i rentowych. 

Warto wiedzieć, że 13. emerytura przysługuje wszystkim w takiej samej wysokości. Jest wypłacana automatycznie, a zatem do jej otrzymania nie jest konieczne złożenie dodatkowego wniosku. Co ważne, 13. emerytury nie otrzymają ci, którzy mieli zawieszone prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2024 roku z powodu przekroczenia określonego limitu dochodowego (130 proc. przeciętnej pensji). Na świadczenie nie mogą również liczyć emerytowani sędziowie i prokuratorzy oraz osoby pobierające emeryturę olimpijską.

13. emerytura. Kiedy wypłata?

W 2024 roku 13. emerytura zostanie wypłacona wraz ze świadczeniami za kwiecień, czyli tak samo, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Wobec tego emeryci i renciści mogą spodziewać się przelewów w tych dniach, w które zazwyczaj otrzymują swoje świadczenia. 

Kiedy konkretnie mają miejsce wypłaty emerytur i rent? ZUS przelewa pieniądze w następujących terminach

  • 1. dzień miesiąca; 
  • 5. dzień miesiąca; 
  • 6. dzień miesiąca; 
  • 10. dzień miesiąca; 
  • 15. dzień miesiąca; 
  • 20. dzień miesiąca; 
  • 25. dzień miesiąca. 

Wobec tego, emeryci i renciści mogą spodziewać się 13. emerytury 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia. Co istotne, jeśli któryś termin wypada w dzień wolny, to wówczas wypłata następuje wcześniej. Tak będzie w przypadku 1 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 6 kwietnia (sobota) i 20 kwietnia (sobota). Wobec tego, niektórzy seniorzy otrzymujący zwykle świadczenia 1. dnia miesiąca mogą dostać 13. emeryturę już 29 marca.

„Trzynastki” już w kwietniu. Jakie kwoty wpłyną na konta?

Zgodnie z ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z 26 maja 2023 roku wysokość 13. emerytury jest równa kwocie najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca roku, w którym wypłacane jest rzeczone świadczenie. Biorąc pod uwagę tę informację, emeryci i renciści mogą liczyć na większą kwotę „trzynastki” niż w poprzednim roku. 

Wskutek waloryzacji, która nastąpiła 1 marca, kwota najniższej emerytury wzrosła do 1780,96 zł brutto. Oznacza to, że właśnie tyle będzie wynosić kwota 13. emerytury. Po potrąceniu składki zdrowotnej, seniorzy mogą dostać maksymalnie 1620,67 zł. Co istotne, kwota może być mniejsza, jeśli daną osobę obejmuje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.