Premier Donald Tusk wydał zarządzenie powołujące Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Szefem nowego organu został minister finansów Andrzej Domański. 

– To będzie dość istotne narzędzie do koordynacji polityki gospodarczej rządu – twierdzi rozmówca Business Insidera z rządu.

Zarządzenie, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim, wskazuje, kto jeszcze wchodzi w skład Komitetu.

Oprócz Andrzeja Domańskiego w skład Komitetu wchodzą:

 • wiceprezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji albo upoważniony przez niego sekretarz stanu, albo podsekretarz stanu
 • minister aktywów państwowych,
 • minister do spraw Unii Europejskiej,
 • minister funduszy i polityki regionalnej,
 • minister infrastruktury,
 • minister klimatu i środowiska,
 • minister przemysłu,
 • minister rodziny, pracy i polityki społecznej,
 • minister rolnictwa i rozwoju wsi,
 • pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej,
 • sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w kancelarii premiera,
 • sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wskazany przez ministra finansów, 
 • a także sekretarz Komitetu w randze dyrektora komórki organizacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów: Jakie ma zadania?

Zgodnie z zarządzeniem Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Do jego zadań należy m.in. prowadzenie analiz w zakresie krajowej i międzynarodowej sytuacji gospodarczej, rekomendowanie Radzie Ministrów lub premierowi działań o charakterze strategicznym w obszarach związanych z gospodarką, finansami publicznymi, zarządzaniem mieniem publicznym, rozwojem kraju oraz w sprawach o istotnych przewidywanych skutkach finansowych.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.