Andrzej Duda przebywa z wizytą w Kanadzie. W Edmonton prezydent spotkał się z przedstawicielami Polonii w Domu Polskim. W liczącym około miliona mieszkańców Edmonton społeczność polska to ponad 50 tysięcy osób.

Zobacz wideo
Duda żartuje z Polonią w Kanadzie. „To skandal!”

Andrzej Duda zażartował podczas spotkania z Polonią w Kanadzie. „Biedy nie ma”

Prezydent Andrzej Duda podkreślał w wystąpieniu, że kanadyjska Polonia to licząca się grupa społeczna. – Ponad milion obywateli – to nie są żarty, to także poważna siła wyborcza, ale to przede wszystkim bardzo wielu ambitnych, inteligentnych ludzi, wykonujących rozmaite zawody, bardzo często stanowiących elitę intelektualną społeczeństwa, bardzo często wpływowych w polityce, umiejących sobie znakomicie radzić – wyliczał Andrzej Duda. Następnie prezydent pozwolił sobie na żartobliwą uwagę. – Na pytanie, czy umiecie sobie państwo znakomicie radzić, wystarczy spojrzeć na tę salę. No biedy nie ma – powiedział. 

Prezydent dziękował też za zaangażowanie w kultywowanie polskich tradycji i naukę języka wśród kolejnych pokoleń emigrantów. W uznaniu tych działań para prezydencka wręczyła organizacjom polonijnym flagi państwowe. Jedną z nich otrzymała prezeska Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręgu Alberta Greta Derus. Jak zapowiedziała, 5 maja w Edmonton odbędzie się pierwsza w historii polska parada w związku z obchodzonym w maju miesiącem polskiego dziedzictwa, ogłoszonym przez parlament Kanady.

– Wszystkie nasze grupy polonijne spotkają się najpierw w kociele na mszy świętej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, następnie wezmą udział w paradzie, która zaprowadzi nas do Domu Polskiego, aby świętować podczas uroczystej akademii – powiedziała Greta Derus.

Niewielki protest podczas wizyty Andrzeja Dudy w Kanadzie

Przed spotkaniem w Domu Polskim w Edmonton grupa kilkunastu osób polskiego pochodzenia zorganizowała protest. Demonstranci trzymali transparenty między innymi z hasłami: „Czas na bezpartyjnego prezydenta”, „Gdy Duda wetuje, Putin się raduje”, „Andrzej Duda – prezydent Polaków z legitymacją PiS”. Na nagraniach zamieszczonych mediach społecznościowych słychać, że niektórzy wykrzykiwali też: „Duda tchórz” lub „Tchórz i kłamca”. Inni prezydenta przywitali gwizdami i buczeniem. 

Para prezydencka będzie w Edmonton jeszcze przez dwa dni. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami polskich i kanadyjskich firm z branży technologii wodorowych. Następnie będzie rozmawiał z przedstawicielami władz regionalnych, weźmie też udział w uroczystej sesji Zgromadzenia Legislacyjnego Prowincji Alberta.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.