KPRP opublikowała pismo prezydenta adresowane do premiera. Andrzej Duda wskazuje w nim, że powołanie Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego przez Donalda Tuska na wniosek Adama Bodnara jest „rzekome”. 

„Stanowisko prokuratora krajowego zajmuje pan Dariusz Barski, gdyż nie został odwołany” w trybie przewidziany w ustawie – wskazuje głowa państwa. Prezydent podkreślił zarazem, że premier nie wystąpił do niego o stosowną zgodę na odwołanie szef PK, „czego bezwzględnie wymaga przepis ustawy”. 

„Ponadto, z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że pan prokurator Dariusz Barski nie zrzekł się stanowiska, ani nie przeszedł w stan spoczynku” – czytamy.

Andrzej Duda napisał również, że w związku z wątpliwościami, jakie pojawiały się wokół zmian w prokuraturze, wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Trybunału Konstytucyjnego. Ten z kolei – jak wskazuje głowa państwa – miał wykazać „zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”. 

„Zatem wszelkie działania związane z omawianą materią podejmowane po tej dacie są bezprawne” – zastrzegł Andrzej Duda.

Więcej informacji wkrótce.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.