Czy do polskich szkół może zostać wprowadzony zakaz korzystania ze smartfonów? Temat ten został ponownie poruszony w przestrzeni publicznej. Poruszył go Instytut Spraw Obywatelskich, wystosowując do władz list otwarty, w którym poruszony został temat wprowadzenia zmian dotyczących uczniów w polskich szkołach.

Chcą wprowadzić zakaz smartfonów w szkołach

ISO napisał w liście o konieczności „zmiany higieny cyfrowej” wśród dzieci i młodzieży. Głównym postulatem jest wprowadzenie zakazu smartfonów, który miałby obowiązywać na terenie polskich placówek oświatowych. Instytut chce, by zmiana weszła w życie już 1 września, czyli od początku najbliższego roku szkolnego.

„Uzależnienie od telefonu można porównać do tego od narkotyków, a dostęp do cyfrowego nauczania nie wyrównuje szans wśród uczniów pochodzących z różnych środowisk” – alarmuje Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Wprowadzenie całkowitego zakazu smartfonów w szkołach oznaczałoby, że po wejściu na teren placówki uczniowie musieliby je wyłączyć, a następnie byłyby one deponowane w miejscu wskazanym przez dyrekcję. Smartfon odebrać można byłoby dopiero po zakończeniu lekcji, ponieważ również przerwy miałyby być czasem bez tego typu urządzeń wśród uczniów.

Zgodnie z pomysłem Instytutu Spraw Obywatelskich, zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Jedynym wyjątkiem od tej reguły mają być wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami lub w sytuacjach zdrowotnych wymagających posiadania urządzenia telekomunikacyjnego (np. w celu wezwania pomocy).

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.