Biskup Jan Piotrowski opublikował na stronie kieleckiej kurii swój list pod tytułem „W trosce o formację nowych pokoleń Polaków„. Jego słowa mają być odczytywane również podczas nabożeństw. Pismo skierował do innych duchownych i wiernych, a odniósł się w nim do proponowanych przez nowy rząd zmian w lekcjach religii

Piotrowski powołał się na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II zawartych w Adhortacji Apostolskiej. „Katecheza była i będzie zawsze dziełem, do którego cały Kościół winien czuć się zobowiązany i którego powinien pragnąć” – napisano w adhortacji. 

Kielce. Biskup Jan Piotrowski o religii w szkołach

W związku z powyższym biskup kielecki stwierdził, że „od zawsze katecheza ma charakter ewangelizacyjny i służy integralnemu rozwojowi człowieka„. 

„Natomiast każdy polski obywatel, jako chrześcijanin, ma prawo, aby zgodnie z dotychczasowym porządkiem prawnym, lekcje religii były organizowane w szkole. Niestety, nieprzychylny klimat, jaki tworzą politycy wokół katechezy szkolnej, budzi wiele kontrowersji i obaw, a zwłaszcza u katechetów świeckich, którzy są w pełni wykwalifikowanymi i przygotowanymi do pracy nauczycielami” – przekazał w liście bp Jan Piotrowski.

Wobec tego, w trosce „o dzieło katechetyczne Kościoła w naszej Ojczyźnie” kielecki hierarcha zaprosił wszystkich wierzących do wspólnej modlitwy „o poszanowanie konstytucyjnych praw polskich obywateli i zagwarantowanie dostępu do szkolnych zajęć religii„.  

Religia w szkołach. Biskup kielecki wskazuje na Konstytucję

Duchowny powołał się nawet na artykuł Konstytucji, w którym zapisano, że „religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób”. 

Biskup Jan Piotrowski stwierdził, że w dziejach Polski zakazywano już nauki religii w szkole. Uznał, że gdyby sytuacja się powtórzyła, byłabym czymś „oburzającym”. „Powrotem do niechlubnych kart polskiej historii” – zaznaczył. 

Dodała także, że chce by lekcje odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a oceny uzyskane z religii nie były liczone do średniej

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.