Rosyjscy deputowani złożyli w izbie niższej parlamentu – Dumie Państwowej – projekt ustawy. Może on unieważnić decyzję Nikity Chruszczowa z 1954 roku o przekazaniu Krymu przez Rosję Ukrainie. 

Projekt ma na celu stworzenie bazy prawnej, która umożliwi twierdzenie, że Krym nigdy nie należał do Ukrainy – twierdzi agencja Reutera.

Krym a Rosja. Duma ma plan

W projekcie określono przekazanie Krymu jako „arbitralne i nielegalne”, bo nie zorganizowano referendum na temat przynależności półwyspu, a władze sowieckie nie miały prawa przekazywać terenu z jednej republiki do drugiej.

19 lutego 1954 roku, dekretem prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, ówczesny obwód krymski został – jak głosił dokument, którego ważność chce unieważnić Duma – „przekazany ze składu rosyjskiej SRR w skład ukraińskiej SRR”. 

Gest ten miał znaczenie symboliczne –  przekazanie półwyspu nastąpiło w 300. rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją.

Ukraina chce Krymu. Putin neguje prawa

W 1991 roku mieszkańcy Krymu wraz z pozostałymi mieszkańcami Ukrainy zagłosowali w referendum za niepodległością Ukrainy. Rosja i Ukraina – już jako niepodległe kraje – uznały następnie nawzajem swoje granice.  

Gdy jednak Putin doszedł do władzy, uznał wcześniej przekazanie Krymu Ukrainie w 1954 roku za złamanie ówcześnie obowiązujących norm prawnych. W następstwie jego deklaracji w 2014 roku rosyjscy żołnierze zajęli Krym i zorganizowano na półwyspie referendum, uznane przez Ukrainę i zachodnie rządy za nielegalne.

W konsekwencji władze Autonomicznej Republiki Krymu ogłosiły jej niepodległość i zwróciły się do Rosji o przyjęcie w jej skład. Krym został anektowany przez Rosję, a Ukraina do teraz przeprowadza częste ataki na rosyjskie cele na okupowanym terytorium i obiecuje odzyskać swoje tereny.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.