We wrześniu 2022 roku podjęto decyzję o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. W jej wyniku wybory samorządowe odbywają się wiosn± 2024 roku, a nie jesienią 2023 roku, jak wynikałoby z wcześniej obowiązujących przepisów.

Zobacz wideo
Tobiasz Bocheński: Nie mam w agendzie politycznej kandydowania na prezydenta Polski

Co ile lat odbywają się wybory samorządowe?

Począwszy od 1990 roku, wybory samorządowe odbywały się w Polsce co cztery lata. Czteroletnią kadencję sprawowali zarówno prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, jak i radni gmin, powiatów czy sejmików wojewódzkich. Jednakże na mocy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ich kadencje zostały wydłużone do lat pięciu. W ten sposób, począwszy od 2018 roku, wybory samorządowe w naszym kraju odbywają się co pięć lat. Tym samym długość kadencji radnych, wójtów czy prezydentów miast nie jest już zbieżna z długością kadencji pos³ów i senatorów w polskim parlamencie. Od 2018 roku naszych przedstawicieli w samorządach terytorialnych wybieramy na okres lat pięciu. Skoro więc głosować w wyborach samorządowych będziemy 7 kwietnia 2024 roku, to ich zwycięzcy swoje funkcje będą sprawować do 2029 roku.

Dlaczego od poprzednich wyborów minęło sześć lat?

Jak łatwo zauważyć, skoro poprzednie wybory samorządowe miały miejsce w 2018 roku, kolejne powinny były odbyć się w roku ubiegłym. Tak się jednak nie stało. Wybory samorządowe miały wypaść jesienią 2023 roku, jednak w październiku 2023 roku w Polsce odbywały się wybory parlamentarne. By nie doszło do podwójnych wyborów w jednym miesiącu, postanowiono przesunąć wybory samorządowe o kilka miesięcy. Stało się to na mocy Ustawy z dnia 29 września 2022 roku o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z jej zapisami kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, a także rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, upływającą w 2023 roku przedłużono do 30 kwietnia 2024 roku. Dzięki temu wybory samorządowe w Polsce odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.

Co jeszcze zmieniła nowelizacja z 2018 roku?

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku wydłużyła kadencję radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z czterech do pięciu lat. Nie jest to jednak jedyna zmiana, jaka na jej mocy weszła w życie. Wprowadzono bowiem również dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów i wójtów. O ile więc radni mogą się ubiegać o reelekcję w każdych kolejnych wyborach, o tyle kandydat, który zwycięży w wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta jako debiutant, ponownie o to samo stanowisko będzie mógł się ubiegać jeszcze tylko raz. Kadencja, która rozpoczęła się w 2018 roku, była pierwszą, którą liczy się do maksymalnie dwóch kadencji.

Kiedy można głosować w wyborach samorządowych?

Najbliższe wybory samorządowe w Polsce odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024 roku. Jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów samorządowych, odbędzie się ona 14 dni po pierwszej turze, czyli 21 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie wyborczym, głosowanie w obu przypadkach odbywać się będzie bez przerwy od godziny 7 do godziny 21. Gdy o godzinie zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządzi zakończenie głosowania, od tej chwili zagłosować będą mogli już tylko ci wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania, czyli przed 21.00.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.