Polacy w najnowszym badaniu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski wypowiedzieli się na temat oddzielenia polityki od Kościoła w Polsce. „Czy zgadzasz się z opinią, że Kościół katolicki za bardzo angażuje się w politykę?” – takie pytanie zadano ankietowanym.

Zobacz wideo
Pierwsze decyzje Tuska w sprawie rozdziału Kościoła od państwa. „Musi to być decyzja wiernych”

Związki Kościoła z polityką. Polacy niemal jednogłośni

Jak wynika z ankiety, aż 70 proc. respondentów uważa, że Kościół katolicki za bardzo angażuje się w politykę. Z czego 47 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23 proc. – „raczej tak”.

Odpowiedź „zdecydowanie nie” zaznaczyło jedynie 8 proc. badanych, a 10 proc.twierdzi, że Kościół „raczej nie” angażuje się w politykę. To w sumie daje 18 proc. respondentów, którym nie przeszkadzają związki duchownych z polityką. 12 proc. ankietowanych stwierdziło, że „trudno” im wypowiedzieć się w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-29 stycznia 2024 roku metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski na próbie liczącej 1045 osób. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. 

Duże zmiany w Episkopacie Polski. „W pierwszej połowie roku zmieni się całe prezydium”

Przypomnijmy, że rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak zapowiedział, że w 2024 roku nastąpią zmiany na najwyższych szczeblach Konferencji Episkopatu Polski. W pierwszej połowie tego roku zmieni się całe prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

– W marcu dobiegnie końca kadencja arcybiskupa Stanisława Gądeckiego jako przewodniczącego KEP oraz arcybiskupa Marka Jędraszewskiego jako jego zastępcy. W czerwcu kadencję kończy biskup Artur Miziński jako sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Oznacza to, że w pierwszej połowie roku zmieni się całe prezydium Konferencji Episkopatu Polski – mówił ks. Leszek Gęsiak.

Jak dodał rzecznik Episkopatu Polski, zmianom tym powinna towarzyszyć modlitwa za pasterzy i Kościół w Polsce, zwłaszcza iż rok 2024 ogłoszony został przez papieża Rokiem Modlitwy w przygotowaniu do Jubileuszu 2025.

– W Rzymie trwają już intensywne przygotowania do Roku Świętego 2025, w związku z którym spodziewanych jest w Wiecznym Mieście ponad 32 miliony pielgrzymów. Przygotowaniem do owocnego przeżycia Jubileuszu, który zawsze jest czasem łaski dla Kościoła i wiernych, ma być poprzedzający go Rok Modlitwy, który obecnie przeżywamy – podkreślił ks. Gęsiak.

***

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.