Wiosną arcybiskup Marek Jędraszewski wydał dekret w sprawie odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza parafii mariackiej. Duchowny zaskarżył decyzję hierarchy. Jak przekazało we wtorek PAP anonimowe źródło z parafii mariackiej, Watykan rozpatrzył sprawę na korzyść ks. Rasia i wstrzymał dekret.

Oznacza to, że sprawa zarządzania kościołem będzie w najbliższych miesiącach analizowana. Do czasu rozstrzygnięcia i wydania ostatecznej decyzji, ks. Dariusz Raś pozostaje proboszczem.

Po wydaniu w maju dekretu arcybiskupa zarządcą parafii został administrator – ks. Stanisław Czernik. Informację jako pierwszy podał lokalny portal LoveKraków.

Abp. Marek Jędraszewski wysłał pismo. Wezwał proboszcza „po ojcowsku”

W grudniu ubiegłego roku ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski opublikował fragment listu, jaki do ks. Dariusza Rasia wysłał arcybiskup Marek Jędraszewski. Z pisma wynikało, iż że hierarcha wezwał „po ojcowsku” proboszcza parafii mariackiej do ustąpienia ze stanowiska, a także wzięcia „odpowiedzialności za popełnione uchybienia”.

„Złożona rezygnacja zostanie potraktowana jako wzięcie słusznej odpowiedzialności za popełnione uchybienia i jako taka będzie mogła być podstawą powierzenia w przyszłości innych urzędów kościelnych” – podsumował Jędraszewski w dokumencie, którego część upublicznił portal LoveKraków.

W liście hierarcha wskazał nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w parafii. Wskazał na braki w dokumentacji, podejmowanie decyzji finansowych bez zgody arcybiskupa, sposobu zatrudniania i wynagradzania. Poruszył również kwestię zakupu samochodu przez Rasia.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.