Dodatek osłonowy 2024 to pomoc finansowa, która ma rekompensować obywatelom wzrost cen energii, żywności czy gazu. Ma ona charakter jednorazowy i nie przysługuje wszystkim.

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc najbiedniejszym przetrwać wzrost cen energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, spełniającym kryteria programu.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym. Są jednak określone kryteria – przeciętne miesięczne dochody gospodarstwa nie mogą przekraczać 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodów. Wynosi ona:

  • 228,80/286 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • 343,20/429 zł* w przypadku gospodarstwo 2-3 osobowego gospodarstwa przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • 486,20/607,75 zł* w przypadku gospodarstwo 4-5 osobowego przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • 657,80 zł/ 822,25 zł* w przypadku gospodarstwo 6 i więcej osobowego przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Co zrobić, by otrzymać dodatek osłonowy?

Osoby, które spełniają kryteria programu i chcą skorzystać z dofinansowania, muszą złożyć wniosek do gminy. Warto najpierw upewnić się, czy gmina, w której mieszkamy, otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków nastąpi do 30 czerwca 2024 r. Świadczenie ma charakter jednorazowy.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.