Pracownicy, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, mogą ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania. Jedno z nich dotyczy dopłaty do okularów korekcyjnych. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Takie okulary korekcyjne są traktowane jako element środków BHP dla pracowników zatrudnionych przy monitorze komputera. Tłumaczymy, jakie są dokładne zasady tego rodzaju dofinansowania.

Dofinansowanie okularów dla pracownika

Zgodnie z Kodeksem Pracy i zapisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek dofinansowania zakupu okularów dla pracownika. Warunkiem jest jednak to, by spędzał on minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy przed ekranem – dotyczy to zarówno ekranu komputera, jak i tableta czy smartfona. Co więcej, potrzeba posiadania takich okularów musi być udokumentowana poprzez wyniki badania przeprowadzonego przez lekarza medycyny pracy w ramach profilaktyki badań pracowniczych – zaliczają się do niej badania wstępne, kontrolne i okresowe. Istotne jest, że zaświadczenie o konieczności noszenia okularów przez pracownika nie może być wydane przez innego lekarza.

Prawo do dofinansowania zakupu okularów wynika z art. 207 § 2 Kodeksu pracy oraz zapisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Co więcej, firma dopłaci też do soczewek kontaktowych.

Ile dofinansowania na okulary może otrzymać pracownik?

Poza spełnieniem powyższych warunków pracownik, by otrzymać dofinansowanie okularów, musi także przedstawić dowód ich zakupu, który zawiera dane pracownika (na przykład faktura). Pracownik musi dołączyć także odpowiedni wniosek o takie dofinansowanie. Wszelkie szczegóły w tej kwestii regulują wewnętrzne zasady zakładu pracy. W praktyce najczęściej to pracownik sam musi najpierw ponieść koszt zakupu okularów, a później określona część tej kwoty jest mu zwracana.

Nie ma z góry ustalonej kwoty, jaka zostaje przyznana pracownikowi w ramach dofinansowania okularów – nie określa tego ani Kodeks pracy, ani rozporządzenie ministra pracy. Wysokość takich dopłat jest zróżnicowana i zależy między innymi od wewnętrznych regulaminów zakładu pracy. Taka kwota zazwyczaj wynosi od 200 do 400 złotych. Wysokość świadczenia jest jednak ustalana indywidualnie zależnie od firmy – w niektórych przypadkach może wynieść nawet 1000 zł. Szczegóły takiego dofinansowania zazwyczaj są zapisywane w regulaminach poszczególnych zakładów pracy. Również od pracodawcy zależy, jak często pracownik otrzyma takie dofinansowanie. Częstotliwość tego może być powiązana z częstotliwością wykonywania badań okresowych przez pracownika i zależeć od stanowiska pracy.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.