Dzień mokradeł każdego roku zwraca uwagę na znaczenie obszarów podmokłych na całym świecie i zachęca do edukacji na ten temat. Jest obchodzony 2 lutego, w rocznicę podpisania w 1971 r. w Ramsar w Iranie międzynarodowej konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych. Podpisało ją ponad 170 państw, w tym Polska. 

Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w naszym kraju Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony od 2002 r.

W ciągu ostatnich 50 lat degradacji uległo lub zanikło 35 proc. mokradeł na świecie i ten trend jest niepokojący. Dzień mokradeł podkreśla pilną potrzebę priorytetowego traktowania oraz rekultywacji tych bezcennych dla życia i przyrody ekosystemów. 

Mokradła są osuszane m.in. na potrzeby terenów przeznaczonych pod budownictwo miejskie czy rolnictwo. Ich niszczenie niesie jednak negatywne skutki dla całego ekosystemu, a w tym m.in. dla ptaków wodno-błotnych. Co trzeciemu gatunkowi słodkowodnemu oraz 25 proc. wszystkich gatunków wodno-błotnych grozi wyginięcie z powodu zanikania terenów podmokłych.

Odtwarzanie obszarów bagiennych oznacza zwiększanie bioróżnorodności, uzupełnianie zasobów wody, większą ochronę przed powodziami i sztormami, a także mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Przekształcanie mokradeł wiąże się jednocześnie ze zwiększaniem emisji gazów cieplarnianych i niszczeniem bioróżnorodności tych terenów.

Jednym z takich unikatowych obszarów bagiennych w Polsce jest m.in. Biebrzański Park Narodowy. Największy pod względem obszaru park narodowy w Polsce od 1995 r. wpisany jest na listę siedlisk konwencji Ramsar, czyli najcenniejszych obszarów wodno-błotnych na świecie.

Rozległe tereny podmokłe i bagna znajdują się także w Białowieskim Parku Narodowym, Narwiańskim Parku Narodowym i w wielu innych regionach Polski.

To właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na Ziemi. Bagna to nie tylko banki bioróżnorodności. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody. Wpływają korzystnie na nasz klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają niekorzystne ocieplanie się klimatu.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.