10 lutego minął miesiąc od odwołania przez premiera Donalda Tuska na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Gertrudy Uścińskiej ze stanowiska prezesa ZUS. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych to liczne zadania i obowiązki na rzecz bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków, realizowane przez ponad czterdzieści tysięcy pracownic i pracowników zasługujących na godne warunki pracy i płacy. Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją – napisała wówczas na platformie X (dawniej Twitter) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wygląda na to, że nastąpił przełom w sprawie wyłonienia następcy Uścińskiej.

Nowa prezes ZUS. Minister potwierdza

Serwis Wyborcza.biz poinformował w czwartek, że nową prezes ZUS zostanie Dorota Bieniasz, dotychczasowa członkini zarządu ds. świadczeń. Uchodzi ona za osobę merytoryczną, nie angażującą się politycznie.

Bieniasz trafiła do zarządu ZUS w maju 2016 roku, niedługo po tym, gdy na czele instytucji stanęła Uścińska. Dotychczas nadzorowała Pion Świadczeń i Orzecznictwa, pod który podlegają m.in. Departament Zasiłków, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych czy Departament Orzecznictwa Lekarskiego.

Kandydaturę Bieniasz potwierdza minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Potwierdzam, że skierowałam wniosek o zaopiniowanie przez radę nadzorczą kandydatury Doroty Bieniasz na prezeskę ZUS — przekazała serwisowi Business Insider Polska Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

— Po otrzymaniu opinii Rady skieruje wniosek o powołanie pani Bieniasz na to stanowisko przez premiera Donalda Tuska — dodała.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.