Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że od 12 lutego do połowy maja na polskich autostradach, droga ekspresowych i krajowych w niemal wszystkich województwach odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych.

Fakt ten ma związek z NATO-wskimi ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) oraz DRAGON-24 (DR-24), które zaplanowano między innymi na terytorium Polski. Działania rozpoczną się na przełomie lutego i marca.

Wojsko Polskie wydało komunikat. Chodzi o ćwiczenia NATO

Dowództwo podkreśla, że przejazdy kolumn ze sprzętem nie będą tylko zwykłym transportem z poligonu na poligon – posłużą one jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Jak czytamy, kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały Wojska Polskiego przy współpracy policji. Działania zostały też ustalone z samorządami.

„Ruch pojazdów, biorących udział w ćwiczeniach, zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch” – przekonuje armia.

Sztab Generalny apeluje do Polaków. „Bądźmy świadomi zagrożeń!”

Sztab Generalny zwrócił się ponadto z dwoma apelami. Jeden z nich dotyczy kierowców, by zachowali szczególną ostrożność na drogach. „Przypominamy, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe, jadące w kolumnie” – dodano.

Kolejny apel dotyczy jednak wszystkich Polaków, którzy dostrzegą transport wojsk NATO. WP podkreśla, by chronić dane, nie publikować informacji i zdjęć, ukazujących ruchy jednostek oraz ich lokalizację, a także nie ujawniać dat i godzin przejazdów kolumn oraz danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych samolotów.

„Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Siły Zbrojne RP podkreślają zarazem, że ćwiczenia STDE-24 i DR-24 są manewrami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.