Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zostało podpisane 27 października 2023 r., gdy resortem kierował Waldemar Buda z PiS. Miało wejść w życie 1 kwietnia 2024 roku. Minister uznał, że tak długi okres miedzy podpisaniem a rozpoczęciem obowiązywania wystarczy, by firmy przygotowały się do nowych wymogów. Buda mówił, że nie chce „zaskakiwać firm, które dzisiaj już projektują i mają w toku swoje projekty budowlane”, jednak „wszystko, co będzie wymagało pozwolenia już od kwietnia będzie musiało być na tych (…) nowych przepisach”.

Nowe kierownictwo ministerstwa uznało, że termin ten jest niewystarczający. Pisaliśmy o tym, że prośby o odłożenie wejścia w życie przepisów wychodziły nie tylko od deweloperów, ale i samorządów, które potrzebują więcej czasu na modyfikacje dokumentacji planowanych inwestycji pod kątem nowych przepisów.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 sierpnia 2024 roku.

Rozporządzenie o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce

Rozporządzenie ws. warunków, jakimi mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza nowe zasady dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakłada m. in. zwiększenie do 5 metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum 3 metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – 4 metry.

Sąsiedzi mają być od siebie lepiej odseparowani przegrodami pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokość odpowiadającą co najmniej szerokości balkonu, a gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – minimum 2 m.

Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

Akt wprowadzi też zakaz wprowadzania do sprzedaży lokali o powierzchni mniejszej niż 25 m kw. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.