Każdego dnia Interia publikuje maturalne arkusze CKE wraz z rozwiązaniami zadań. Pierwsze odpowiedzi dostępne będą tuż po godz. 14.

Matura 2024. Fizyka. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Poniżej pojawi się arkusz CKE z fizyki rozszerzonej. Tekst nie odświeża się automatycznie, naciśnij F5.

Matura 2024: Fizyka – poziom rozszerzony. Jak wygląda egzamin? 

Matura 2024 z fizyki jest jednym z ostatnich tegorocznych egzaminów. Test trwał 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe. Absolwenci rozpoczęli egzamin o godz. 9:00 i zakończyli pisanie o godz. 12:00.

Ci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w czwartek, będą mogli napisać maturę w dodatkowym terminie. W przypadku fizyki przypada on na 13 czerwca, godz. 9:00.

Egzamin z fizyki to jeden z przedmiotów dodatkowych. W tym roku zdaje go blisko 15,5 tys. maturzystów. To w większości absolwenci, którzy uczęszczali do klas o profilu ścisłym i planują studia na uczelniach technicznych.

Matura 2024: Fizyka. Arkusz, średni wynik

W arkuszu egzaminacyjnym z fizyki znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Co roku wśród tych zamkniętych znajdują się m.in.: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie.

W 2023 roku na maturze z fizyki rozszerzonej w formule 2023 uczniowie zdobywali średnio 43 proc. punktów

W 2024 roku każdy z uczniów ma obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu maturalnego dodatkowego. Takim egzaminem może być matura z fizyki. Nie ma jednego ustanowionego progu punktowego, co oznacza, że nie ma możliwości, by uczeń nie zdał matury z takiego przedmiotu. Należy jednak pamiętać, że podczas rekrutacji na studia liczy się każdy punkt zdobyty podczas egzaminów.

Matura 2024: Kiedy wyniki? Można się odwołać?

Wyniki matur zostaną udostępnione uczniom 9 lipca. Punktacje z poszczególnych egzaminów maturzyści będą mogli sprawdzić o godzinie 8:30 w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

Maturzysta, który nie będzie zgadzał się z uzyskaną przez siebie punktacją na egzaminie maturalnym, będzie mógł odwołać się od wyniku. W tym celu należy uzyskać wgląd do swojej pracy. Maturzyści będą mieli na to sześć miesięcy od dnia publikacji wyników.

Matura 2024. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Od początku maturalnego maratonu w Interii abiturienci mogą odnaleźć oficjalne arkusze CKE, a także proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania:

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.