25 maja matura 2024 formalnie dobiega końca. Na maturzystów, którzy nie przystąpili do egzaminów w podstawowym terminie czeka jeszcze termin dodatkowy. Ten zaplanowano na czerwiec (w zależności od zdawanego egzaminu są to terminy od 3 do 17 czerwca).

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Punktem kulminacyjnym tegorocznych matur będą ich wyniki. W oczekiwaniu na nie zachęcamy do śledzenia naszego specjalnego raportu, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące matury 2024. Dostępne są także arkusze z minionych egzaminów i rozwiązania zadań maturalnych.  

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur 2024? Te zostaną ogłoszone w całym kraju w jednym momencie, a dokładnie 9 lipca 2024 roku o godzinie 8.30. Uczniowie będą mogli sprawdzić je w systemie ZIU. Login i hasło do systemu uczniowie otrzymali wraz ze świadectwem ukończenia szkoły lub wcześniej w sekretariacie szkoły. 

W tym samym dniu 9 lipca do szkół zostaną wysłane świadectwa maturalne, aneksy i informacje o wynikach egzaminów. Uczniowie, którzy będą zdawać maturę poprawkową w sierpniu, wyniki otrzymają 10 września.  

Matura 2024 i co dalej? Rekrutacja na studia – ważne terminy

Po otrzymaniu wyników matury uczniowie decydują się albo na zakończenie edukacji na tym etapie, albo kontynuowanie nauki na studiach, by uzyskać wyższe wykształcenie. Zasady rekrutacji na studia i terminy mogą być różne w zależności od uczelni, trybu nauki i rekrutacji dodatkowych. Przeważnie wszystkie rekrutacje na studia kończą się 31 października. W większości popularnych uczelni następuje to dużo wcześniej na skutek wyczerpania limitu miejsc.  

Niektóre uczelnie już w marcu dały możliwość założenia konta kandydata w ich systemie IRK czy ERK. W czasie jego zakładania należy podać imię i nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, numer PESEL, adres zameldowania i korespondencyjny, adres e-mail oraz telefon.  

Na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu, tak samo, jak na Politechnice Warszawskiej. Z kolei na Uniwersytecie Łódzkim czy Ekonomicznym w Poznaniu rozpoczyna się już w maju.  

Po otrzymaniu wyników z matury należy je wprowadzić na swoje konto kandydata w systemie IRK lub ERK. Następnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi od 85 zł do nawet 150 zł na niektórych uczelniach.   

Kiedy wszystko jest gotowe, nie pozostaje nic innego, jak czekać z niecierpliwością na wyniki rekrutacji na studia.  

Kiedy zostaną podane wyniki rekrutacji na studia?

Wynik rekrutacji na studia zależy od otrzymanych punktów. Każdy kierunek na studia może mieć zupełnie inny przelicznik punktów, które uczeń otrzymuje za wyniki egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów wymaganych na danym kierunku, a także dodatkowych konkursów i olimpiad. Wszystko to jednak zależy od zasad rekrutacji na danej uczelni.  

Wyniki z I tury rekrutacji na studia również mogą być ogłaszane w różnych terminach, choć na większości uczelni nastąpi to już w lipcu 2024 r. O tym, kiedy dokładnie będą wyniki, możesz przekonać się w terminarzu publikowanym na stronie konkretnej uczelni.  

Rekrutacja na studia. Co po ogłoszeniu wyników przez uczelnię?

Ogłoszenie wyników rekrutacji wcale nie jest jej końcem. Każdy przyjęty na studia jest zobowiązany złożyć wymagane dokumenty w danej uczelni. Należy to zrobić osobiście, choć niektóre uczelnie pozwalają także wysłać dokumenty pocztą lub online. Każdy kandydat ma na to określony czas. Jeśli tego nie zrobi, może zostać skreślony z listy kandydatów na daną uczelnię.  

Co należy złożyć w dziekanacie przy zapisie na studia? Tu również każda uczelnia może mieć swoje wymagania. Najlepiej sprawdzić spis wymaganych dokumentów na stronie uczelni lub na swoim koncie kandydata. Najczęściej jednak należy złożyć oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, kilka fotografii i kserokopię dowodu osobistego

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.