Matura 2024 – czym jest deklaracja maturalna?  

Deklaracja maturalna to dokument określający, z których przedmiotów uczeń ma zamiar zdawać maturę 2024. Może on być złożony w formie papierowej u dyrektora szkoły lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZIU. W przypadku deklaracji obowiązują dwa terminy:  

  • wstępna deklaracja maturalna – do 2 października 2023; 
  • ostateczna deklaracja maturalna – do 7 lutego 2024.  

Złożenie wstępnej deklaracji jest obowiązkowe dla uczniów klas maturalnych. Jeśli tego nie zrobili, nie mogą podchodzić do matury 2024. Natomiast absolwenci nie składają deklaracji wstępnej. W ich przypadku termin na złożenie dokumentu jest jeden i mija 7 lutego. Jeśli go nie dotrzymają, nie będą mogli zdawać egzaminu dojrzałości.  

Termin ostatecznej deklaracji wyznacza czas, w którym uczniowie mogą jeszcze dokonać zmian wyboru przedmiotów maturalnych. Po 7 lutego nie można już zmienić decyzji – co uczeń wpisał w deklaracji, musi zdawać na maturze. Późniejszej korekty będą mogli dokonać tylko nieliczni.  

Matura 2024. Kto ma więcej czasu na złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej?

Jak od każdej reguły, tak i od powyższej są wyjątki. Więcej czasu na składanie ostatecznych deklaracji maturalnych mają olimpijczycy i uczniowie techników. Uczniowie, którzy są finalistami olimpiad, mogą później zmienić swoje deklaracje. Dotyczy to przypadku, kiedy osiągnęli sukces w olimpiadzie z przedmiotu innego niż wcześniej wybrany na maturę. Chodzi tu o to, że laureaci i finaliści olimpiad są zwolnieni ze zdawania na maturze przedmiotu, w którym osiągnęli sukces poza szkołą. Automatycznie otrzymują w takim wypadku 100 punktów w danej dziedzinie.  

Z kolei uczniowie techników mogą zrezygnować z egzaminu z obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w przypadku uzyskania dokumentów uprawniających do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. W obu przypadkach ostateczny termin zmiany przedmiotów na deklaracji mija w okolicach kwietnia. Ostateczne daty CKE poda wkrótce.  

Kiedy matury 2024?  

Matury 2024 tradycyjnie odbędą się w maju. Zacznie je 7 maja egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, w kolejnym dniu przyjdzie czas na matematykę, a 9 maja – na język obcy na poziomie podstawowym. 

Maturalny maraton zakończą 24 maja egzaminy z wybranych przedmiotów zdawane w językach obcych. Te ostatnie dotyczą jedynie uczniów szkół dwujęzycznych. Harmonogram przebiegu matur 2024 CKE ogłosiła pod koniec sierpnia zeszłego roku. 

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.