Wskutek licznych pytań o to, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na przyszłorocznych testach, Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat dotyczący wymagań egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego od 2025 roku

Matura 2025 i egzamin ósmoklasisty 2025. Komunikat CKE

Z rzeczonego komunikatu wynika, że w przypadku matury w formule 2023 sprawdzony zostanie „poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych”, które zostały określone w załączniku 1 (LO i T) do rozporządzenia ministra edukacji z 28 czerwca bieżącego roku. Chodzi o tzw. „uszczuplone podstawy programowe”.

Wyjątkiem będzie egzamin rozszerzony z WOS-u. W roku szkolnym 2024/2025 osoby przystępujące do testu z wiedzy o społeczeństwie będą musiały liczyć się z wymaganiami określonymi w załączniku 3 (H i WOS w LO i T) do wcześniej wspomnianego rozporządzenia. Od roku szkolnego 2025/2026 wymagania będą określone na podstawie załącznika 1 (LO i T). 

Warto wspomnieć, że załącznik 1 (liczący 390 stron) zawiera cele kształcenia oraz treści nauczania dla 25 przedmiotów realizowanych w liceach ogólnokształcących i technikach. 

A co z osobami piszącymi maturę w formule 2015? W ich przypadku sprawdzany będzie „poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”. 

Informatory od CKE. Jest termin

W komunikacie przekazanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną podano nie tylko wymagania dotyczące przyszłorocznych egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych.  

CKE poinformowała o terminie opublikowania informatorów od roku szkolnego 2024/2025 – dotyczących zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego w formule 2023. Zostaną one upublicznione na stronie internetowej CKE do 1 września bieżącego roku. Jeśli chodzi o egzamin maturalny w formule 2015, to od roku szkolnego 2024/2025 obowiązuje informator ogłoszony na stronie CKE (bez aneksów). 

Czym w ogóle są informatory publikowane przez CKE? To materiały zawierające opisy egzaminów, zakres umiejętności i wiadomości sprawdzanych w trakcie testów czy zasady oceniania zadań. W informatorach są umieszczane również przykładowe zadania, które mogą pojawić się na egzaminie, co nierzadko stanowi nieocenioną pomoc dla osób przygotowujących się do matury czy egzaminu ósmoklasisty.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.