Od 2011 roku rodzinie zmarłego wypłacany jest zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł. Przez tych 13 lat zdrożały wszystkie elementy składające się na godny pochówek, a kolejni ministrowie przyznawali, że dostrzegają problem, jakim jest niewystarczająca kwota zasiłku, ale nie podejmowali żadnych działań, by to zmienić. Zdaniem obecnego kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koszty zwykłego pogrzebu wahają się w przedziale 8-10 tys. zł. Nie wchodzi w to koszt postawienia nagrobka.

Zasiłek pogrzebowy. Jest propozycja podniesienia go z 4 tys. do 7 tys.

Dlatego MRPiPS proponuje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Według resortu kwota ta będzie w większym stopniu rekompensowała rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu.

Aby zasiłek odpowiadał kosztom pochówku, ministerstwo chciałoby zapisać w ustawie coroczną waloryzację o wskaźnik inflacji.

„Celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa” – wyjaśniło ministerstwo w komentarzu dla TVN24.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał 2024 roku.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.