W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), działając w imieniu Skarbu Państwa, przeprosiło gen. bryg. w st. sp. Stanisława Świtalskiego. „Jednym z obowiązków ministra obrony narodowej jest wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów” – napisano w komunikacie.

Zobacz wideo
Krystyna Jarek: Fake newsy? W Finlandii już w szkołach uczy się jak je rozpoznać.

MON przeprosiło gen. bryg. w st. sp. Stanisława Świtalskiego za raport Antoniego Macierewicza

Jak czytamy w ogłoszeniu umieszczonym w najnowszym numerze „Gazety Polskiej”, „wobec nieopublikowania przez poprzednie kierownictwo ministerstwa orzeczenia sądu, dotyczącego naruszenia dóbr osobistych, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r.” MON zdecydował o publikacji przeprosin skierowanych do gen. Świtalskiego.

Przeprosiny dotyczą umieszczenia jego nazwiska w raporcie, dotyczącym likwidacji WSI „w kontekście działań wypełniających znamiona czynów niezgodnych z prawem”. Wspomniano też o podaniu w raporcie „nieprawdziwej i niezweryfikowanej informacji o tym, że Pan gen. Stanisław Świtalski, działając jako członek Rady Fundacji Pro Civili, poprzez swoje działania dopuścił się wskazanych czynów”. Ministerstwo wyraziło też „głębokie ubolewanie z powodu naruszenia dóbr osobistych Pana gen. Stanisława Świtalskiego”.

Raport Antoniego Macierewicza ws. likwidacji WSI

Publikacja dotyczy wyroku, który zapadł w czerwcu 2018 roku, kiedy ministrem obrony narodowej był Mariusz Błaszczak. Nie zdecydował się jednak na publikację przeprosin. Raport związany z likwidacją WSI przygotował zespół, którym kierował Antoni Macierewicz. W 2006 roku otrzymał go ówczesny prezydent Lech Kaczyński, a rok później opublikowano go w Monitorze Polskim.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.