Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiadomił parlament, że jeśli zaistnieje taka potrzeba w 2024 roku, to on wyraża zgodę na wjazd, stacjonowanie lub tranzyt przez terytorium kraju sił bardzo szybkiego reagowania NATO, tzw. szpicy  poinformowały rumuńskie media.

„We wtorek podczas sesji plenarnej rumuński parlament przyjął do wiadomości pismo, w którym prezydent poinformował władzę ustawodawczą, że siły szpicy NATO mogą wkraczać, stacjonować lub przemieszczać się tranzytem przez terytorium Rumunii w celu przygotowania i/lub przeprowadzenia operacji wojskowych w 2024 r.” – powiadomiła agencja Agerpress.

Rumunia. Zgoda na szpicę NATO

Według cytowanego przez portal Hotnews.ro dokumentu „w przypadku zaistnienia wcześniejszych przesłanek mogących wywołać poważny kryzys bezpieczeństwa, mogący mieć implikacje dla niepodległości i suwerenności narodowej Rumunii, Rada Północnoatlantycka może podjąć decyzję o rozmieszczeniu na terytorium Rumunii sił bardzo wysokiej gotowości, tzw. szpicy NATO (VJTF), by złagodzić kryzys i zniechęcić do jego eskalacji”.

Iohannis zaznaczył, że aby móc w krótkim czasie przygotować się do przyjęcia VJTF, konieczne jest uprzednie uzyskanie tej zgody na rozmieszczenie tych sił NATO na terytorium kraju. 

„W tym kontekście, po analizie wniosków NATO i biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa w regionie (…) informuję rumuński parlament, że wyraziłem zgodę na wjazd i stacjonowanie w Rumunii sił bardzo wysokiej gotowości NATO o (VJTF/ARF) lub ich tranzyt przez terytorium państwa, w celu przygotowania i/lub przeprowadzenia w razie potrzeby operacji wojskowych w 2024 r.” – czytamy w dokumencie.

Iohannis upoważnił także ministra obrony do zatwierdzenia ewentualnych zmian w strukturze VJTF, które mogą nastąpić w związku z danymi planistycznymi NATO na 2024 r.

Szpica NATO. Co to takiego?

Szpica NATO, czyli siły bardzo szybkiego reagowania (VJTF), zdolne do przemieszczenia się w rejon kryzysowy w ciągu kilkudziesięciu godzin. To wydzielone oddziały sił zbrojnych NATO, uzbrojone w sprzęt bardzo zaawansowany technologicznie. 

Ich zadaniem jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To odziały stacjonujące w krajach należących do NATO i stworzone do podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage – polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.