Prokuratura Federalna oskarżyła niemieckiego zawodowego żołnierza o rzekomą działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Według informacji z wtorku władze w Karlsruhe oskarżają również mężczyznę o naruszenie tajemnicy służbowej. Nie podano jednak szczegółów. Teraz odpowiednie organy zdecydują, czy odbędzie się proces.

Zgodnie z oświadczeniem domniemany szpieg pracował jako zawodowy żołnierz w Federalnym Urzędzie ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Technicznego Bundeswehry (BAAINBw). Instytucja ta, z siedzibą w Koblencji, jest odpowiedzialna za wyposażanie Bundeswehry w materiały i uzbrojenie, a także za opracowywanie, testowanie i pozyskiwanie technologii wojskowych.

Szpieg z wyboru?

Od maja 2023 roku mężczyzna miał kilkukrotnie proponować współpracę rosyjskiemu konsulatowi generalnemu w Bonn oraz ambasadzie Rosji w Berlinie – z własnej inicjatywy. „Pewnego razu przekazał informacje, które uzyskał w trakcie swojej działalności zawodowej. Chciał, by dotarły do rosyjskich służb wywiadowczych” – napisano.

Mężczyznę aresztowano 9 sierpnia w Koblencji. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym. W tym czasie służby ratunkowe przeszukały również mieszkanie i miejsce jego pracy. Śledztwa prowadzono w ścisłej współpracy z kontrwywiadem wojskowym i Federalnym Urzędem Ochrony Konstytucji.

Kolejny taki przypadek

Przypomnijmy, to nie pierwszy przypadek domniemanego szpiegostwa na rzecz Rosji od początku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. W Berlinie przed Sądem Apelacyjnym toczy się proces byłego pracownika Federalnej Służby Wywiadu (BND). Carsten L. miał przekazywać tajne informacje rosyjskiemu wywiadowi. Ich treść miała być tajemnicą państwową w rozumieniu Kodeksu karnego.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.