W przyszłym miesiącu minie pół roku od ostatniej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Podczas październikowego posiedzenia gremium zdecydowano o cięciu stóp o 0,25 pkt proc. Kolejne pięć posiedzeń to decyzje o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

RPP obniży stopy procentowe?

Czy w obliczu spadającej inflacji jest szansa na obniżkę stóp procentowych? Złudzeń w tej sprawie nie pozostawia członek RPP Cezary Kochalski. W rozmowie z ISBnews powiedział, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem polityki pieniężnej pozostaje brak zmian stóp procentowych do końca tego roku. Jako prawdopodobny moment rozpoczęcia dyskusji o obniżkach wskazał marzec przyszłego roku. Wtedy właśnie mają być przedstawione przez Narodowy Bank Polski (NBP) prognozy inflacji, w których zasygnalizowane będzie „trwałe okiełznanie inflacji bazowej”.

Kochalski nie wyklucza jednak, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych będzie się toczyć wcześniej. – Jaka mogłaby być skala ewentualnych obniżek stóp od marca 2025 r. – trudno dzisiaj powiedzieć. Musielibyśmy mieć pełne przekonanie, że zapoczątkowanie ewentualnej sekwencji decyzji obniżających stopy służyć będzie realizacji celów NBP zgodnie z „założeniami polityki pieniężnej” – powiedział członek RPP.

Kochalski podkreśla, że mało prawdopodobna jest obniżka stóp procentowych w tym roku. Mogłoby do tego dojść przy załamaniu koniunktury. – Jeżeli okazałoby się, że w związku ze znoszeniem działań osłonowych zmniejsza się konsumpcja, gospodarstwa domowe będą miały mniej środków do dyspozycji, siła nabywcza się obniży, jeśli nastąpiłoby jakieś istotne pogorszenie koniunktury w kraju, to można byłoby dyskutować o ewentualności obniżek stóp — powiedział członek RPP.

Dobra wiadomość dla kredytobiorców

Dobra wiadomość dla kredytobiorców jest taka, że ich raty w tym roku nie wzrosną. Według członka RPP, wariant podwyżek stóp procentowych w świetle dostępnych danych jest wykluczony.

Utrzymania stóp procentowych na tym samym poziomie w 2024 roku spodziewa się również ekonomista Marek Zuber. – Moim zdaniem stopy procentowe nie będą w tym roku obniżone. Niestety nie będzie przesłanek, aby można je było ciąć. W mojej ocenie taka możliwość pojawi się najwcześniej w drugim kwartale przyszłego roku – powiedział w rozmowie z „Wprost” ekonomista.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.