Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku powstanie nowy park narodowy. Wiceszef Ministerstwa klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała pytany o możliwą lokalizację nowego parku, wskazał m.in. na województwo zachodniopomorskie. Pod koniec ub. r. włodarze gmin Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino wyrazili zgodę na wzmożoną ochronę tzw. dolnej Odry.

„Po ponad 20 latach w 2024 roku rozpoczniemy proces tworzenia nowego parku narodowego” – zadeklarował w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Dodał, że jedną z możliwych lokalizacji jest Zachodniopomorskie

Tworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry będzie zajmował się specjalnie powołany do tego celu zespół. W jego skład wejdą przedstawiciele gmin Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino, reprezentanci województwa i inicjatorzy pomysłu utworzenia kolejnego parku narodowego. Mikołaj Dorożała poinformował, że zespół postara się wypracować jak najlepsze formy ochrony bagien i rozlewisk Międzyodrza

Potrzeba wzmożonej ochrony tych obszarów, pojawiła się po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej na Odrze. Łukasz Ławicki, ornitolog oraz członek inicjatywy „Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry” mówił w rozmowie z PAP, że powstanie nowego parku narodowego na tym obszarze wiązałoby się z ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego, a także rozwojem turystyki i edukacją na temat regionu.

Obecny park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry został utworzony w 1993 r., jednak nie chroni wystarczająco tych cennych przyrodniczo terenów i ch mieszkańców. Każdego roku odpoczywają tu tysiące kaczek, gęsi i żurawi. Spośród ponad 250 gatunków ptaków większość bytuje tu na stałe.

Park Krajobrazowy obejmuje obecnie obszar torfowiska między dwoma korytami Odry (Odra Zachodnia i Odra Wschodnia), czyli tzw. Międzyodrze. Powierzchnia parku krajobrazowego ok. 6009 ha.

Na południe od Widuchowej tereny te dzielimy z Niemcami, którzy w 1995 r. powołali swój park narodowy Nationalpark Unteres Odertal.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zapewnił w rozmowie z PAP, że celem nowego kierownictwa ministerstwa jest powołanie nie jednego, a kilku parków narodowych w obecnej kadencji. „Pierwszy park chcielibyśmy powołać jeszcze w tym roku. Stałoby się to ponad 20 lat od powstania ostatniego” – dodał.

„Mamy też sygnały ws. chęci utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego na północy województwa śląskiego” – dodał Mikołaj Dorożała.

Dorożała podkreślił, że powstawanie nowych parków narodowych musi odbywać się poprzez społeczny dialog. „Celem na tę kadencję jest także wypracowanie instrumentów finansowych, które pozwolą gminom zobaczyć, że posiadanie na swoim terenie parku narodowego się opłaca” – dodał.

W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe. Największym parkiem jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy. Najstarszy jest Pieniński Park Narodowy.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.