Centrum Badania Opinii Społecznej w lutym sprawdziło, komu ufają, a wobec kogo ostrożność zachowują Polacy. Z odpowiedzi respondentów wynika, że najbardziej wiarygodnym politykiem wydaje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wskazało go aż 61 proc. badanych, co oznacza wzrost o siedem punktów procentowych w stosunku do styczniowego rankingu (wtedy 54 proc.). Spadł również odsetek osób, które są nieufne wobec lidera Polski 2050 – z 31 proc. do 26 proc. odpowiedzi.  

Ranking CBOS. Politycy koalicji rządzącej cieszą się sporym zaufaniem

Na drugim miejscu – po awansie z czwartej lokaty – znalazł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 51 proc. badanych (wzrost o siedem pkt proc.). Zaufaniem nie darzy go 23 proc. badanych, o cztery pkt proc. mniej w stosunku do stycznia. 

Podium zamyka premier Donald Tusk, któremu ufa 46 proc. respondentów (wzrost deklaracji zaufania o trzy pkt proc.). Szefowi rządu nie ufa jednak znaczna grupa – 41 proc. respondentów (spadek o trzy pkt proc.). Kolejne miejsce zajął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 45 proc. badanych (spadek o jeden pkt proc.), nieufność deklaruje natomiast 34 proc. (spadek o jeden pkt proc.). Na piątym miejscu znalazł się prezydent RP Andrzej Duda z zaufaniem na poziomie 44 proc. badanych (spadek o dwa pkt proc.) i poziomem nieufności 45 proc. (wzrost o trzy pkt proc.).

Sporym zaufaniem ankietowanych cieszy się również szef MSZ Radosław Sikorski – tutaj wzrost o pięć pkt proc. do 37 proc. odpowiedzi – jednocześnie ostrożność wobec słów ministra zachowuje 34 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.). Szefowej resortu edukacji Barbarze Nowackiej ufa 36 proc. (wzrost o dwa pkt proc.),a nie ufa jej 24 proc. (wzrost o jeden pkt proc.) Ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi ufa 35 proc. (wzrost o trzy pkt proc.), a nieufnością darzy go 22 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.).

Problem polityków PiS. Respondenci podchodzą do nich z rezerwą

Najnowszy sondaż nie jest zbyt korzystny dla polityków Zjednoczonej Prawicy. Chociaż były premier Mateusz Morawiecki (PiS) może liczyć na zaufanie 34 proc. badanych (spadek o trzy pkt proc.), to większość, czyli 55 proc. respondentów deklaruje w stosunku do niego nieufność (o dwa pkt więcej niż przed miesiącem). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku szefa klubu PiS, Mariusza Błaszczaka, któremu ufa 30 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.), przy jednoczesnej deklaracji braku zaufania ze strony 45 proc. ankietowanych (wzrost o cztery pkt proc.).

Prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 31 proc. badanych (spadek o jeden pkt proc.), ale znacznie większa grupa deklaruje nieufność wobec niego – 60 proc. (wzrost o dwa pkt proc.).

Większą nieufność niż zaufanie wzbudza też wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja). Wierzy mu 33 proc. (spadek o dwa pkt proc.),a nie ufa mu 35 proc badanych (wzrost o jeden pkt proc.).

Dużą rezerwę ankietowani deklarują także wobec ministra aktywów państwowych, Borysa Budki (PO) – nie ufa mu 33 proc. (spadek o trzy pkt proc.), tyle samo osób deklaruje wobec niego zaufanie (tu z kolei wzrost o trzy pkt proc.). 

Marszałek Senatu wzbudza tyle samo zaufania, co nieufności. Minister kultury ze wzrostem

Wicemarszałkowi Sejmu, współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 32 proc. (wzrost o dwa pkt proc.), a nie ufa – 26 proc. (spadek o cztery pkt proc.). 

Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ufa 32 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a tyle samo jest wobec niej nieufnych – 32 proc. ze spadkiem o 1 pkt proc. w stosunku do stycznia.

28 proc. (wzrost o trzy pkt proc.) ankietowanych deklaruje zaufanie do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. 22 proc. (spadek o trzy pkt proc.) wyraża nieufność do jego osoby.

Minister zdrowia Izabeli Leszczynie ufa 24 proc. badanych, a nie ufa – 12 proc. Wcześniej nie była ujęta w badaniu. Do wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zaufanie deklaruje 22 proc. (wzrost o jeden  pkt proc.), nie ufa mu 13 proc. (bez zmian).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 8 do 18 lutego 2024 r. na próbie liczącej 994 osób (w tym: 60,7 proc. metodą CAPI, 24,9 proc. – CATI i 14,4 proc. – CAWI)

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.