Sprawę jako pierwsza opisała „Gazeta Powiatowa”. Jak podkreśla, na początku lutego dyrektorka żłobka Motylkowy Świat otrzymała nagranie, które zostało zarejestrowane przez dyktafon umieszczony w jednej z zabawek. Trzy dni później Monika Poszytek spotkała się z urzędnikami. Wówczas podjęto decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym opiekunek z „Rybek” – grupy 29 dwulatków.

Zobacz wideo
Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Legionowo. Opiekunki zwolnione ze żłobka. Straszyły dzieci, nazywały „debilem”

„Gazeta Powiatowa” podaje, że 9 lutego dyrektorka żłobka spotkała się z rodzicami i poinformowała ich o zaistniałej sytuacji. Jak przekazała, trzy z czterech opiekunek grupy dwulatków „niewłaściwe” komunikowały się i używały „nieempatycznego języka”. „Czego ryczysz? Przestań płakać, zaraz wystawię cię na zimno, „co żeś zrobił, co żeś zrobił, debilu”, „nie życzę ci źle, ale dobrze byłoby gdybyś zachorowa³” – m.in. takie słowa zostały nagrane na dyktafon. Monika Poszytek powiedziała rodzicom, że w ten sposób opiekunki zwracały się głównie do jednego dziecka, ale mówiły to na forum grupy.

Kobietom zarzucono też, że w czasie rozmów między sobą używały wulgaryzmów, co słyszały dzieci. Notorycznie też odbierały prywatne telefony w trakcie pracy i nie poświęcały wystarczającej uwagi swoim podopiecznym. Nie ma natomiast dowodów, że w żłobku dochodziło również do przemocy fizycznej wobec dzieci.

Opiekunki w żłobku miały stosować przemoc psychiczną. Sprawą zajmą się służby

O sprawie zostały powiadomione również policja i prokuratura. – W piątek 9 lutego wpłynęło zawiadomienie od dyrekcji żłobka miejskiego w Legionowie o możliwości stosowania przemocy psychicznej wobec dzieci przez opiekunki – przekazała „Gazecie Powiatowej” Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. 

„Dyrektor żłobka zgłosiła sprawę organom ścigania i przedstawiła listę działań, jakie w dużej mierze zostały już podjęte, a są to: przeprowadzenie rozmów z pracownikami, organizacja spotkania z rodzicami dzieci z grupy dotkniętej tą sytuacją, przeprowadzenie ponownych szkoleń dla pracowników z zakresu standardów opieki nad dziećmi do lat 3, w tym standardów zachowań pożądanych w kontakcie z małym dzieckiem i jego rodzicami, przeprowadzenie wśród rodziców ankiety satysfakcji z usług świadczonych przez żłobek”- czytamy w oświadczeniu legionowskiego ratusza.

Dzieci ze żłobka mają otrzymać opiekę psychologiczną. „Nigdy nie będziemy tolerować takich zachowań i zawsze zostaną wyciągnięte natychmiastowe konsekwencje wobec osób bezpośrednio w nie zaangażowanych. Podjęliśmy bardzo szybko działania zaradcze, a z uwagi na dobro dzieci i ich rodzin, sprawy nie nagłaśnialiśmy. Będziemy ją również dalej monitorować” – podkreślono.

***

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.