W 2023 roku Grupa Orlen wypracowała 373 mld zł przychodów. W samym IV kwartale zeszłego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98 327 mln zł, wobec 106 268 mln zł rok wcześniej. W ostatnim kwartale 2023 roku Orlen odnotował 7 353 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 18 593 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8 841 mln zł wobec 22 257 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO sięgnął 13 032 mln zł wobec 27 430 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski Orlenu mniejsze niż rok wcześniej

W całym 2023 roku spółka miała 27 553 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 39 654 mln zł zysku rok wcześniej – Wyniki, które Orlen osiągnął w minionym roku, są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi Grupy. Kluczowe jest jednak, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach. Szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość Grupy Orlen i jej transformację. Już teraz dysponujemy mocami OZE na poziomie blisko 1 GW, które będą stale się zwiększać poprzez inwestycje i nowe procesy akwizycyjne. Inwestujemy też w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny – komentuje p.o. prezesa Witold Literacki, cytowany w komunikacie.

Literacki poinformował, że planowane nakłady inwestycyjne koncernu na ten rok to ponad 38 mld zł, z czego blisko 28 mld zł przeznaczone będzie na inwestycje rozwojowe. – Musimy zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów, generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla naszych akcjonariuszy – podkreśla Literacki.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.