Biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z naukowcami z norweskiego Instytutu Morskiego w Bergen dokonali niebywałych odkryć u wybrzeży Ghany. Udało się bowiem odkryć ponad 300 nowych gatunków organizmów morskich, co znacznie zwiększa wiedzę na temat flory i fauny dna morskiego w tym rejonie. Badania prowadzone były na głębokości do 1000 metrów.  

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego udostępnił post, w którym możemy przeczytać ze szczegółami, na czym dokładnie polegały badania polskich biologów. Do kierowanego przez prof. Krzysztofa Pabisa zespołu należeli dr Robert Sobczyk, dr Anna Stępień, dr Piotr Jóźwiak oraz mgr Krzysztof Podwysocki. 

Naukowcy prowadzili badania na głębokości do 1000 metrów, oceniając jednocześnie stan środowiska morskiego. U wybrzeży Ghany ma miejsce intensywna działalność człowieka, która wpływa destrukcyjnie na środowisko. Między innymi prowadzone są w tym obszarze prace wydobywcze związane z pozyskiwaniem ropy i gazu.  

Oprócz działalności człowieka, wpływ na to środowisko mają również postępujące zmiany klimatyczne związane z globalnym ociepleniem. Zespół łódzkich biologów dostarczył cennych informacji dotyczących korelacji między odkrytymi organizmami morskimi a czynnikami środowiskowymi.   

Tak naprawdę wiemy bardzo niewiele o głębinach oceanicznych i funkcjonującym tam życiu. Do tej pory naukowcom udało się zbadać jedynie 5 proc. wszystkich oceanów. Wody oceaniczne u wybrzeży Afryki Zachodniej do tej pory nie zostały poznane. Do niedawna nie było wiadomo nic na ich temat.  

Teraz polscy biolodzy odkryli ponad 300 nowych gatunków morskich, które do tej pory były nieznane nauce. Co więcej, udało się również zbadać stan dna morskiego, schodząc do głębokości nawet 1000 metrów. Udało się również wyznaczyć pewne obszary, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań związanych z ich ochroną.  

INTERIA.PL

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.