Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek pojawił się w czwartek przed senacką Komisją Praw Człowieka i Praworządności. Pytany był m.in. o to, czy zamierza przeprowadzić kontrole w zakładach karnych, w których przybywają zatrzymani politycy Prawa i Sprawiedliwości – Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

– W ostatnich dniach pracownicy mojego biura wizytowali zakład karny, w którym przebywa pan Mariusz Kamiński. Odbyli spotkanie z panem Mariuszem Kamińskim – oznajmił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pracownicy RPO chcą sprawdzić warunki, w jakich przebywa Maciej Wąsik

Dalej Marcin Wiącek zapowiedział, że jego biuro zamierza sprawdzić także warunki w jakich przebywa drugi z zatrzymanych. – Wczoraj wystąpiliśmy z pismem do zakładu karnego, w którym przebywa pan Maciej Wąsik z prośba o ustosunkowaniem się do naszych pytań dotyczących warunków przebywania w tym zakładzie karnym – przekazał.

– Gdy chodzi o warunki, w jakich przebywa obecnie pan Mariusz Kamiński, te warunki nie budzą zastrzeżeń. Nie jest uzasadnione, naszym zdaniem, składanie uwag czy zastrzeżeń – zapewnił.

Pojawiają się zastrzeżenia do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił jednak uwagę na inne miejsce, w którym przez moment przebywali zatrzymani politycy. Zgłosił on zastrzeżenia względem aresztu śledczego. – Gdy chodzi o celę przejściową w areszcie śledczym, to rzeczywiście w tej placówce mamy do czynienia z generalnym problemem dotyczącym stanu, w jakim znajdują się cele przejściowe. Przygotowujemy się do złożenia uwag w tym zakresie. Problem tam występuje – przekazał senackiej komisji.

Wypowiedź tę uzupełnił jego zastępca Wojciech Brzozowski, który przypomniał, że jednostka na warszawskich Grochowie wizytowana była przez przedstawicieli biura jeszcze w 2022 r. – Już podczas tej wizytacji dostrzeżono, że warunki bytowe w tej placówce zasługują na bardzo silną krytykę – zaznaczył. Wśród głównych zastrzeżeń miały się wówczas pojawiać: wilgoć w celach mieszkalnych i kącikach sanitarnych oraz grzyb na ścianach.

W lipcu 2023 roku biuro RPO skierowałodo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej pismo wskazujące na problem. – To jest areszt śledczy, którym zajmujemy się od dłuższego czasu, z którego dostajemy cały czas odpowiedzi, że sukcesywnie są przeprowadzane remonty cel mieszkalnych, ale – jak widać – tempo nie jest wystarczające – dodał Brzozowski.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.