W skład Rady Dialogu Społecznego powołania od Andrzeja Dudy otrzymali: Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, Barbara Nowacka, Izabela Leszczyna, Katarzyna Kotula, Dariusz Wieczorek, Andrzej Domański, Marzena Okła-Drewnowicz, Krzysztof Hetman, Hanna Majszczyk, Borys Budka, Marcin Kierwiński, Sebastian Gajewski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Dariusz Klimczak. 

Prezydentowi towarzyszyli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta: Grażyna Ignaczak-Bandych, Piotr Ćwik, Wojciech Kolarski i Agnieszka Lenartowicz-Łysik. 

Prezydent powołał ministrów do Rady Dialogu Społecznego

Na uroczystości głos zabrał prezydent Andrzej Duda.

– Chciałbym podziękować za przybycie, abyśmy mogli dopełnić tę uroczystość. To ważny moment z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że Rada Dialogu Społecznego jest bardzo ważna. Po upadku Komisji Trójstronnej, po tamtym głębokim rozejściu się dróg dialogu społecznego w Polsce, udało się w 2015 roku dzięki inicjatywie Solidarności z jednej strony, a z drugiej dzięki przychylności ówczesnego rządu doprowadzić do uchwalenia ustawy o RDS, nowej zinstytucjonalizowanej formy dialogu – mówił Andrzej Duda.

 – Chcę wyrazić radość, jako ten, któremu w 2015 roku powierzono z decyzji ówczesnego parlamentu tę rolę patrona dialogu społecznego – wspomniał Duda. 

Tekst jest aktualizowany. 

Problemy wokół uroczystości

– W środę (dzień przed uroczystością – red.) informowaliśmy o tym, że ministrowie nie wezmą udziału, sugerowaliśmy przełożenie. Kancelaria Prezydenta jednak jeszcze wtedy przekonywała, że termin pozostanie bez zmian. O tym, że uroczystość przełożono, dowiedzieliśmy się dziś z mediów – mówił w rozmowie z Interią.

Powołana na mocy ustawy z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. 

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.