„Zgromadzenie Ogólne Sędziów TSUE wyraziło zgodę na rezygnację sędziego przed objęciem stanowiska przez nowego sędziego. Profesor Marek Safjan jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2009 r.” – czytamy w komunikacie prasowym.

Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości mają 6-letnią kadencję, która może być raz odnowiona.

Kadencja Marka Safjana zakończyła się w 2021 r., jednak pełnił ją ze względu na fakt, że nie został dotychczas wybrany nowy sędzia z Polski.

Prof. Marek Safjan odchodzi z TSUE. Pełnił tę funkcję od 2009 roku

Marek Safjan jest sędzią i nauczyciel akademickim, profesorem nauk prawnych – specjalistą w zakresie prawa cywilnego.

W latach 1997-2006 był sędzią w Polsce, w latach 1998-2006 prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a od 2009 sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z unijnymi traktatami sędziów TSUE wybierają rządy członków UE po konsultacji ze specjalnym komitetem doradczym złożonym z prawników z państw członkowskich. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich państwach członkowskich oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE. Składa się z 27 sędziów, którzy są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy krajów UE.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.