Przywódcy państw Unii Europejskiej wezwali Komisję do o przedstawienia działań na rzecz uproszczenia biurokracji w rolnictwie.

Protesty rolników w Europie. Pojawiają się kolejne propozycje

„Zważywszy na oczekiwania rolników, niezwykle ważne jest, abyśmy szybko wiedzieli, jakie zmiany i w jakim terminie zostaną wprowadzone” – czytamy w liście skierowanym do wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Marosa Šefčoviča i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

W komentarzu dla serwisu EURACTIV Komisja potwierdziła, że w tym tygodniu przedstawi wnioski ustawodawcze w tej sprawie. Źródła serwisu twierdzą, że propozycje te mają zostać ogłoszone 15 marca i będą obejmować wnioski dotyczące zmian prawa w odniesieniu do biurokracji w rolnictwie oraz dokument przedstawiający możliwe inicjatywy dotyczące łańcucha żywnościowego.

Ponadto przywódcy państw członkowskich chcą wezwać Komisję Europejską na szczycie w Brukseli w dniach 21–22 marca do opracowania projektu lepszego „wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, w szczególności w celu zapewnienia im godziwych dochodów oraz zapewnienia uczciwej konkurencji na świecie i na rynku wewnętrznym”. Zaapelują też do Komisji opodejście do liberalizacji handlu z Ukrainą „w uczciwy i zrównoważony sposób”.

Rolnicy nie godzą się na ugorowanie

„Rada Europejska podkreśla znaczenie silnego i zrównoważonego sektora rolnego dla bezpieczeństwa żywnościowego i strategicznej autonomii Unii, wartość tętniących życiem społeczności wiejskich oraz zasadniczą rolę Wspólnej Polityki Rolnej w tym zakresie” – napisano w projekcie konkluzji.

Z różną intensywnością protesty rolników trwają w całej Unii Europejskiej. Sprzeciwiają się oni m.in. wymogom w zakresie ograniczania stosowania pestycydów i obowiązkowi ugorowania gruntów rolnych. W przepisach nałożono na rolników posiadających powyżej 10 hektarów pozostawienia 4 proc. gruntów na „obszary nieprodukcyjne”. Taka ziemia musiałaby leżeć odłogiem, co kłóci się z wyobrażeniami rolników na temat tego, jak powinni zarządzać własną ziemią.

Rolnicy blokują wjazd na A2

Rolnicy blokują różne drogi w Polsce, mapa utrudnień zmienia się z tygodnia na tydzień. 12 marca o godz. 12. zablokowali węzeł w Wiskitkach, co uniemożliwiaj wjazd i zjazd z autostrady A2 oraz spowalnia ruch na DK 50 na odcinku Mszczonów-Sochaczew. Rolnicy opuszczą węzeł 14 marca (czwartek) w południe. Wymusza to na kierowcach konieczność wybrania innej trasy dojazdu.

  • kierowcy jadący od Grójca trasą DK50 w kierunku węzła Wiskitki muszą kierować się na drogi S7 lub S8;
  • kierowcy jadący od Wyszogrodu w kierunku Sochaczewa muszą kierować się drogą K92 w kierunku Błonia
  • najbliższy zjazd i wjazd na autostradę A2 jest możliwy w Grodzisku Mazowieckim.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.