Widzimy, że przywódcy kraju (Mołdawii – red.) popierają pewną liczbę antyrosyjskich sankcji, które są dziś promowane przez Zachód. Wszystko to wyraźnie pokazuje nam, że aktywna walka polityczna wkroczyła w swoją maksymalną fazę – twierdzi Aleksander Suchodolski. Poseł reprezentujący Gagauzję w mołdawskim parlamencie wezwał do pilnych działań naprawczych w relacjach z Rosją.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.