W styczniu Adam Bodnar poinformował, że cofa delegacje 144 prokuratorom – 94 z Prokuratury Krajowej i 50 z prokuratur regionalnych. „Rzeczpospolita” zwracała uwagę, że „niemal wszyscy oni prowadzą śledztwa – w tym wielowątkowe i międzynarodowe”. Pojawiły się obawy, że śledztwa mogą utknąć. Cytowany przez dziennik Bodnar zapewniał, że jego decyzja jest „jest bardzo przemyślana i przygotowana”. Na wniosek posła PiS Sebastiana Kalety sprawą zainteresował się rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Zobacz wideo
Anna Siewiorek: Dezinformacja gra na emocjach, to było widać w pandemii

Marcin Wiącek chce wyjaśnień od Bodnara. Chodzi o odwołanie prokuratorów z delegacji

„W związku z cofnięciem delegacji 144 prokuratorów Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Sprawiedliwości o powody tego oraz o wyjaśnienie, jak będzie zagwarantowana ciągłość i sprawność postępowań przygotowawczych dotychczas prowadzonych lub nadzorowanych przez odwołanych prokuratorów” – czytamy w komunikacie na stronie RPO.

Wiącek podkreśla, że „nagłe odwołanie prokuratora z delegacji może prowadzić do naruszenia jego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 47 Konstytucji, art. 8 EKPC), np. w przypadku wymuszenia na nim przeprowadzki, z którą może wiązać się też konieczność zmiany szkoły, do której uczęszczają jego dzieci”. 

„Może negatywnie odbić się na sprawności i rzetelności prowadzonych śledztw”

Według rzecznika „nagłe odwołanie prokuratora z delegacji może negatywnie odbić się na sprawności i rzetelności prowadzonych i nadzorowanych przez niego śledztw”. „Przejęcie sprawy przez nowego prokuratora będzie bowiem wymagało czasu na zapoznanie się z aktami, co w oczywisty sposób będzie prowadziło do wydłużenia się postępowania i rzutowało na prawa pokrzywdzonych do efektywnego śledztwa (wywodzonego z konstytucyjnej zasady sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych, a także z art. 2 i art. 3 EKPC)” – czytamy. „W przeszłości RPO zwracał uwagę na potrzebę uzasadniania decyzji w przedmiocie prokuratorskich delegacji, uwzględniania słusznego interesu prokuratora, a także jego sytuacji rodzinnej i osobistej” – podkreślił rzecznik praw obywatelskich. 

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.