Nastroje Polaków przed wyborami europejskimi sprawdziła pracownia Opinie24 dla More In Common Polska. Wyniki jednego z pierwszych sondaży przed kampanią europejską opublikowała w piątek Rzeczpospolita.

Sondaż. Wybory europejskie dla KO

Respondenci zostali zapytani, na jaką partię oddaliby swój głos, gdyby wybory odbywały się jutro. Jak się okazuje, z największego poparcia mogłaby cieszyć się KO – 33,5 proc. 

Na kolejnych miejscach znalazły się: PiS 29 proc., Trzecia Droga 14 proc., Lewica 8,5 proc., Konfederacja 7,5 proc.. 1,3 proc. oddałoby głos na inną partię, a 6,2 proc. nie wie, na kogo by zagłosowało. 

– Wybory do PE są przedłużeniem wyborów krajowych i krajowej polityki. Badanie pokazuje to, co dzieje się ogólnie: słabnący PiS, wzmacniająca się Koalicja Obywatelska, silna Trzecia Droga – skomentował Adam Traczyk, dyrektor More In Common Polska, cytowany przez „Rz”. 

Czy to dobrze, że Polska jest w UE? 

Jak wynika z sondażu, dla 57 proc. Polaków członkostwo naszego kraju w UE jest „czymś dobrym”, dla 10 proc. „czymś złym”, a dla 33 proc. „ani dobrym, ani złym”. 

W podziale na preferencje partyjne, dla 82 proc. elektoratu KO członkostwo Polski w EU jest „czymś dobrym”, dla elektoratu PiS 39 proc.. Wśród wyborców tej partii popularniejsza – 41 proc. – jest odpowiedź „ani czymś dobrym, ani złym”. 

Dla zdecydowanej większości wyborców Lewicy (75 proc.) i Trzeciej Drogi (74 proc.) członkostwo jest „czymś dobrym”. Wśród wyborców Konfederacji najczęstszą odpowiedzią było „ani czymś dobrym, ani złym” (49 proc.), natomiast dla 26 proc. wyborców tej partii jest to „czymś dobrym”, dla 25 proc. „czymś złym”. 

Polska w UE? Polacy podzieleni

Respondenci zostali również zapytani, czy „Polska radziłaby sobie lepiej, gdyby nie była członkiem UE”. 37 proc. „zdecydowanie się nie zgadza”, 20 proc. „raczej się nie zgadza”, 12 proc. „zdecydowanie się zgadza”, 17 proc. „raczej się zgadza”, a pozostałe 13 proc. nie wie.

W przypadku tego pytania 51 proc. elektoratu PiS „raczej się zgadza” i „zdecydowanie się zgadza”. Natomiast 80 proc. wyborców KO „raczej się nie zgadza” i „zdecydowanie się nie zgadza”. 

Jak wynika z sondażu, 32 proc. respondentów „zdecydowanie” uważa, że głos Polski jest szanowany w UE. 8 proc. odpowiedziało „raczej tak”, 28 proc. „raczej nie”, a 19 proc. „zdecydowanie nie”. 

Wybory do PE odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca. Według sondażu frekwencja wyniosłaby 58,5 proc. 

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.