Prokurator Dariusz Barski w skardze konstytucyjnej (została skierowana do TK 15 stycznia) wskazuje na regulacje z przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze. Jego zdaniem niekonstytucyjnym jest, by interpretować je w taki sposób, że prokuratorzy w stanie spoczynku mogli na wniosek powrócić do pełnienia wcześniejszego stanowiska jedynie między 4 marca a 4 maja.

„Ustawa Prawo o prokuraturze nie zna takiego trybu ustalenia”

W przepisach zawarte jest, że prokurator w spoczynku może zostać przywrócony na stanowisko, ale tylko w ciągu dwóch miesięcy od momentu, gdy ustawa zaczyna obowiązywać.

Barski uważa, że „wskazane przepisy nadal obowiązują, są częścią polskiego systemu prawnego i kształtują stosunek służbowy prokuratora” – czytamy. Dodał, że „w żadnym razie nie można było tej regulacji uznać za epizodyczną, obowiązującą jedynie w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy”.

„Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze nie zna takiego trybu ustalenia, że prokurator pozostaje w stanie spoczynku, w odniesieniu do prokuratorów, którzy na podstawie obowiązującego prawa przeszli w stan spoczynku, a następnie – na podstawie ustawy – powrócili do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne” – czytamy.

Zwrócił uwagę też na to, w jaki sposób Prokurator Generalny przekazał mu informację, że pozostaje w stanie spoczynku – za pomocą „pisma”.

„W szczególności nie przewidziano możliwości załatwienia tej kwestii »pismem«, bez zapewnienia zainteresowanemu możliwości odniesienia się do prezentowanego stanowiska i argumentacji. W istocie w piśmie prokuratora generalnego »wykreowano« nieznaną ustawie możliwość pozbawienia prokuratora statusu prokuratora w stanie czynnym i finalnie pozbawienia go o możliwości pełnienia funkcji w strukturach prokuratury” – uważa Barski.

TK wydaje postanowienie tymczasowe

Barski dodał, że jego argumenty „świadczą o istnieniu ważnego interesu publicznego”, w kontekście wydania przez TK postanowienia tymczasowego.

„Trybunał Konstytucyjny 15 stycznia 2024 roku wydał postanowienie tymczasowe, w którym postanowił nakazać Prokuratorowi Generalnemu i wszystkim organom władzy publicznej powstrzymanie się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji przysługujących prokuratorowi Prokuratury Krajowej w stanie czynnym oraz pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego w tym powstrzymania się od realizacji i wykonania postanowień pisma Prokuratora Generalnego z dnia 12 stycznia 2024 roku” – pojawił się następnie komunikat.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.