Rzecznik Praw Obywatelskich w obszernym komunikacie odniósł się do medialnych doniesień mówiących o tym, że Mariusz Kamiński rzekomo przebywa w złych warunkach w jednostce penitencjarnej oraz o „powstaniu zagrożenia dla jego życia i zdrowia ze względu na prowadzony protest głodowy”. 

RPO: Warunki pobytu w areszcie Mariusza Kamińskiego są bardzo dobre

Jak czytamy, rzecznik zdecydował o podjęciu tej sprawy z urzędu. „16 stycznia 2024 r. pracownicy Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dokonali w Areszcie Śledczym w Radomiu czynności niezbędnych do weryfikacji tych doniesień” – wskazano w komunikacie. W oświadczeniu rzecznika czytamy również, że obyto rozmowy z samym Mariuszem Kamińskim oraz dyrektorem aresztu, jego zastępcami i z zastępcą ordynatora Oddziału Wieloprofilowego Szpitala Aresztu.

Sprawdzono również salę szpitalną, w której znajduje się polityk Prawa i Sprawiedliwości, a także zapoznano się z dokumentacją dotyczącą jego pobytu i leczenia w areszcie. „Ustalono, że warunki pobytu w Areszcie Mariusza Kamińskiego są bardzo dobre. Nadal prowadzi on protest głodowy. Stan jego zdrowia jest ściśle monitorowany przez służbę zdrowia, regularnie wykonywane są niezbędne badania” – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.

Co więcej, dyrektor, w oparciu o opinię lekarzy, wystąpił do sądu penitencjarnego o zgodę na przymusowe żywienie Kamińskiego, na co organ wymiaru sprawiedliwości wyraził zgodę. Jeśli skazany będzie się sprzeciwiał, o dokonaniu zabiegu orzekać będzie sąd penitencjarny. „Po wykorzystaniu przysługujących skazanemu w myśl tego przepisu środków prawnych Rzecznik Praw Obywatelskich będzie podejmował dalsze kroki, jeśli tylko poweźmie informację, że może dochodzić do naruszenia praw skazanego” – zaznaczono w komunikacie.

Areszt na Grochowie. RPO: Stan cel przejściowych jest w większości bardzo zły

Jak czytamy, w środę przeprowadzono dodatkowe czynności w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie, podczas których m.in. dokonano oglądu cel przejściowych. Zweryfikowano także zarzuty Mariusza Kamińskiego mówiące o tym, że w pomieszczeniu, w którym przebywał było zimno, a same warunki określił jako „niehumanitarne”. 

„Dokonane ustalenia potwierdziły, że stan cel przejściowych jest w większości bardzo zły i wymagają one pilnego generalnego remontu. Osoby pozbawione wolności, przebywające w dniu wizytacji w celach przejściowych, zgłaszały uwagi dotyczące warunków bytowych, w tym niskiej temperatury w celach” – podkreślił rzecznik.

Jednak w dalszej części oświadczenia zauważono, że dwuosobowa cela, w której znajdował się polityk PiS, była w lepszym stanie, niż pozostałe wieloosobowe cele. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił jednak uwagę, iż „kącik sanitarny w tej celi ma bardzo małą powierzchnię”, a to nie pozwala na swobodne wykonywanie w nim czynności sanitarno-higienicznych. Zarówno sam kącik, jak i urządzenia, które się w nim znajdują, są zniszczone.

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy rzecznik interweniuje w sprawie warunków panujących w areszcie śledczym na Grochowie. „Jednostka ta była wizytowana przez przedstawicieli rzecznika 24-25 listopada 2022 r. W lipcu 2023 r. RPO ponownie skierował pismo do Dyrektora Okręgowego SW, wskazując na problem złych warunków bytowych” – nadmieniono. Wówczas organ zapewniał, że sukcesywnie przeprowadzane są remonty cel.

Zdaniem rzecznika, działania podjęte przez Służbę Więzienną muszą być potraktowane jako pilne, o co będzie wnioskował.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.