O wezwaniu do zapłaty Macieja Świrskiego poinformowała w mediach społecznościowych Agnieszka Pomaska, która do wpisu załączyła treść pisma. „Likwidator Radia Gdańsk wezwał Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do zapłaty zaległych środków na realizację misji publicznej w kwocie 1,14 miliona złotych” – napisała w sieci posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Pomaska, odnosząc się bezpośrednio do szefa KRRiT, dodała: „Rachunki trzeba płacić panie Świrski”.

Maciej Świrski wezwany do zapłaty

W dokumencie datowanym na 29 stycznia bieżącego roku czytamy, że likwidator regionalnej rozgłośni Polskiego Radia Krzysztof Lodziński wzywa Macieja Świrskiego, jako przewodniczącego KRRiT, do zapłaty kwoty 1,14 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia, liczonymi: od kwoty 570 tys. zł od dnia 12 stycznia 2024 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 570 tys. zł od dnia 23 stycznia 2024 do dnia zapłaty”.

Jak czytamy w opublikowanym piśmie, KRRiT ustala corocznie, nie później niż do 30 września, sposób podziału opłat abonamentowych między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym”. Co więcej, szef KRRiT przekazuje zaliczkowo jednostkom publicznej radiofonii powyższe środki na realizację misji publicznej.

„Mając na uwadze nieprzekazanie na rzecz reprezentowanej przeze mnie Spółki sumy 1,14 mln zł, która winna być uiszczona w kwotach po 570 tys. zł, płatnych do dnia 11 i 22 stycznia bieżącego roku, zmuszony jestem wystosować niniejsze wezwanie oraz wyrazić nadzieję na niezwłoczne przekazanie powyższych środków, w terminie nie dłuższym niżeli 3 dni od dnia otrzymania pisma” – uzasadnia Lodziński. 

„Minister kultury i dziedzictwa narodowego kontynuując proces likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, powołał likwidatorów dla siedmiu spółek w stanie likwidacji” – podał 23 stycznia resort kultury.

Likwidatorem Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku „Radio Białystok” – S.A. w likwidacji został Marcin Tomkiel. Z kolei likwidatorem dla Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w likwidacji Eryk Hełminiak.

Likwidatorem Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. w likwidacji został Krzysztof Lodziński. Paweł Zbigniew Gągorowski został zaś likwidatorem Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. w likwidacji. Dalej wskazano, że likwidatorem Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. w likwidacji został Zdzisław Piotr Derebecki. Tomasz Duda został wskazany przez ministra kultury na likwidatora Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A. w likwidacji, zaś Michała Iwanowskiego powołano na likwidatora Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze „Radio Zachód” – S.A. w likwidacji.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.