„Wczorajszej doby doszło do ponad 30 prób nielegalnego przekroczenia granicy” – poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej.

– Doszło do nich w okolicach Białowieży, Czeremchy i Narewki – przekazała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz. Zapewniła, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a służby nie dopuściły do przekroczenia granicy.

Kolejne próby przekroczenia granicy. Chcieli przejść przez rzekę

„Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży grupa około 20 osób, znajdujących się po stronie białoruskiej, obrzucała kamieniami i konarami polskie patrole” – przekazała Straż Graniczna. 

„Na innym odcinku ośmioosobowa grupa migrantów dokonała nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę graniczną Podcerkówka, w obszarze podmokłym. Dzięki barierze elektronicznej i szybko podjętym działaniom patroli w terenie cudzoziemcy zostali ujęci” – dodano w oświadczeniu.

Straż Graniczna udostępniła nagranie z tego zdarzenia. Widzimy na nim, jak grupa migrantów na czworaka wychodzi z zarośli. 

Granica polsko-białoruska. Trwają działania Straży Granicznej

Zgodnie z danymi POSG od początku roku w regionie odnotowano ponad 20,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku lipca zanotowano ich ok. 300. W czerwcu było ponad 3,7 tys. prób, w maju – ponad 8 tys., w kwietniu – prawie 3,4 tys. Zatrzymywane osoby pochodziły z 37 krajów.

Od 13 czerwca na odcinku ok. 60 km granicy w woj. podlaskim obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. Wprowadzono ją na 90 dni zgodnie z rozporządzeniem MSWiA. Na ponad 40 km nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na 16 km pas ma ok. 2 km szerokości.

Rząd zapowiada wzmocnienie obecnej zapory na granicy i liczy na wsparcie państw NATO i Unii Europejskiej w tym zakresie. Obecnie na 186 km granicy z Białorusią stoi stalowa zapora o wysokości 5,5 metrów z 2022 roku. Uzupełnia ją działająca na 206 km w Podlaskiem tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.