Tańszy prąd 2024 – kto nie musi składać oświadczenia?

W odpowiedzi na niestabilność rynku energii elektrycznej rząd podjął kroki mające na celu złagodzenie finansowego ciężaru dla konsumentów, ustalając limity zużycia prądu w preferencyjnej cenie. Przepisy określone w ustawie z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej mają zastosowanie również w pierwszej połowie 2024 roku.

Art. 3 ust. 3 ustawy precyzuje, że od stycznia do końca czerwca 2024 roku konsumentom przysługuje prawo do korzystania z energii elektrycznej w obniżonych limitach, które zostały ustalone na 50 proc. poziomu zdefiniowanego w poprzednim roku.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego ustawa przewiduje limit 1500 kilowatogodzin i aby korzystać z tego limitu nie trzeba składać żadnych oświadczeń

Tańszy prąd 2024 – kto musi złożyć oświadczenie?

Jednakże ustawodawca zdecydował się na zróżnicowanie limitów. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, a także rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na limit wynoszący 2000 kilowatogodzin. Dodatkowo z myślą o odbiorcach w szczególnie trudnej sytuacji ustawa uwzględnia również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodziny opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, przyznając im limit 1800 kilowatogodzin.

Aby skorzystać z przywileju wyższych limitów tańszego prądu, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia. Osoby uprawnione muszą złożyć wymagane dokumenty do końca marca 2024 roku. Zachowanie tego terminu jest kluczowe, aby móc czerpać korzyści z większych limitów ulgowej taryfy przez resztę przewidzianego okresu.

Ważne! Jeśli wspomniane oświadczenie złożyło się w 2023 roku, a nasza sytuacja nie uległa zmianie, nie jest konieczne ponowne składanie dokumentu. Jeśli jednak mogliśmy skorzystać z powiększonego limitu, a tego nie robiliśmy lub np. osoba niepełnosprawna uzyskała orzeczenie dopiero w 2024 roku i chce ubiegać się o zwiększenie limitu – oświadczenie jest konieczne

Gdzie złożyć oświadczenie o wyższych limitach zużycia prądu?

Oświadczenie o wyższych limitach zużycia prądu należy złożyć do obsługującej nas spółki energetycznej. Złożenie oświadczenia wiąże się z obowiązkiem przedstawienia odpowiednich załączników. Niezbędne jest dostarczenie dokumentacji potwierdzającej status odbiorcy: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dowodu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub kopii Karty Dużej Rodziny.

Formularze oświadczeń można znaleźć na stronach internetowych dostawców energii. Istnieje możliwość ich złożenia zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście w punktach obsługi klienta przedsiębiorstw energetycznych.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.