O godzinie 11.00 we wtorek 6 lutego rozpoczęło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu. Najprawdopodobniej jeszcze dziś poznamy pełniącego obowiązki prezesa, czyli chwilowego następcę Daniela Obajtka. Na razie odwołano szefa Rady Nadzorczej. Prezes spółki ma zostać powołany w ramach konkursu, o czym wielokrotnie mówili politycy nowej większości parlamentarnej, w tym także sam premier Donald Tusk.

Wojciech Jasiński odwołany

Pierwszą decyzją podjętą na walnym zgromadzeniu było odwołanie przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciecha Jasińskiego. Główny akcjonariusz spółki, czyli Skarb Państwa złożył wniosek o odwołanie całej Rady Nadzorczej. Jasiński w latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego.

Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA w latach 1998-2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa. Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.