Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja W±sika we wtorek 23 stycznia. Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta wyjaśniła, że Duda zastosował prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.

„Zatarcie skazania nie powoduje że gumkujemy przeszłość. Zatarcie to fikcja prawna zgodnie z którą uznaje się skazanie za niebyłe w stosunkach Państwo-Obywatel. Nie oznacza to powrotu praw jakie obywatel miał przed skazaniem. W±sik i Kamiñski NIE są posłami” – wyjaśnia na serwisie X Wojciech Górowski, doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Karnego UJ.

Zobacz wideo
Pilne oświadczenie Dudy: Panowie są ułaskawieni. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie panów ministrów

Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co z pozostałymi agentami?

Jak mówiła w rozmowie z PAP, wtorkowe ułaskawienie dotyczy tylko Kamińskiego i Wąsika. Wobec dwóch byłych funkcjonariuszy CBA, którzy także zostali objęci wyrokiem skazującym z 20 grudnia 2023 r., nadal trwa procedura ułaskawieniowa. Dokumenty w ich sprawie nie trafiły jeszcze do Kancelarii Prezydenta od Prokuratora Generalnego.

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona iluminacja: „Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem”.

Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Odsyłamy dokumenty do wykonania”

Andrzej Duda poinformował, że dwa tygodnie temu wystąpił o przesłanie akt do prokuratora generalnego Adama Bodnara. Prokurator generalny zdaniem polityka wydał negatywną opinię w przedmiocie ułaskawienia. – Niemniej jednak ta opinia jest, procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą – powiedział Andrzej Duda i zaapelował o wypuszczenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z zakładów karnych. – Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego, o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej. W trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i w związku z tym natychmiastowe zwolnienie panów ministrów z zakładu karnego – powiedział.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.