Ulga prorodzinna, zwana potocznie ulgą na dziecko, polega na odliczeniu przez osoby uprawnione odpowiednich kwot w zeznaniu rocznym. Kwota ulgi zmniejsza kwotę podatku do zapłaty lub generuje nadpłatę, którą podatnik może otrzymać jako zwrot od fiskusa.

Ulga podatkowa na dziecko. Kto może skorzystać?

Mogą z niej korzystać rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem lub opiekunowie prawni dziecka, pod warunkiem że ono z nimi mieszka lub są rodzinną zastępczą dla dziecka.

Trzeba przy tym pamiętać, że ulga przysługuje na dziecko, a nie na każdego z rodziców czy opiekunów. Rodzice muszą ustalić między sobą, kto i w jakiej proporcji odlicza ulgę. Mogą też zdecydować, że jeden z rodziców odlicza ulgę, lub odliczają ją w innej proporcji do kwoty przysługującej ulgi.

Na blogu firmy księgowej InFakt czytamy, że ulga przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym, ale także prawnym opiekunom i rodzicom zastępczym. Dotyczy zarówno dzieci do 18 roku życia, jak i tych pełnoletnich do wieku 25 lat – w tym wypadku należy jednak spełnić kilka warunków:

 • dziecko musi mieszkać z rodzicami/opiekunami,
 • musi mieć status ucznia lub studenta,
 • nie może uzyskać dochodu przekraczającego 19 061,28 zł
 • nie może być w związku małżeńskim,
 • ulga przysługuje bez względu na wiek dziecka, jeśli otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

Ulga na dzieci. Dodatkowe warunki

Aby rodzice mogli się ubiegać o przyznanie ulgi:

 • w przypadku małżonków łączny dochód nie może przekraczać 112 000 zł rocznie,
 • w przypadku rodziców rozliczających się osobno (pozostającym małżeństwem przez część roku) kwota nie może przekraczać 56.000 zł na osobę,
 • osoba wychowująca dziecko samotnie nie może przekroczyć limitu 112 000 zł rocznie.

Powyższe limity dotyczą tylko przypadku rozliczania ulgi w rodzinie z jednym dzieckiem. „Aby obliczyć kwotę dochodu, sumuje się wszystkie uzyskane przychody, następnie pomniejsza o koszty uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Ulga na dziecko nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca rozlicza się jedynie liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową” – czytamy na blogu InFakt.

Ulga na dziecko 2023. Ile wynosi?

Wysokość ulgi w rozliczeniu za 2023 rok wynosi:

 • jedno dziecko – 92,67 zł miesięcznie – 1112,04 zł rocznie
 • dwoje dzieci – 185, 34 zł miesięcznie – 2224,08 rocznie
 • troje dzieci – 352,01 zł miesięcznie – 4224,12 zł rocznie
 • czworo dzieci – 577,01 zł miesięcznie – 6924,12 zł rocznie.

Podatnicy mogą zostać poproszeni przez urząd o przedstawienie zaświadczenia, oświadczenia oraz innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, np.:

 • odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.