Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom wykonującym pracę w określonych warunkach. Aby ją otrzymać, należy spełnić kryteria określone przez ZUS. Po nowelizacji ustawy emerytury pomostowe przysługują większej liczbie osób niż wcześniej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednak odrzuca wnioski. W styczniu i w lutym 2024 roku do ZUS-u trafiły 5544 wnioski, z czego tylko 1952 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Dlaczego?

Co to jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne, które można otrzymać, jeśli przez lata wykonywało się pracę w trudnych warunkach i spełnia się warunki programu określone przez ZUS. To ważny punkt, który często jest podstawą do odrzucenia wniosku przez ZUS.

O wypłatę świadczenia mogą ubiegać się tylko te osoby, które spełniają wszystkie kryteriamają udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), a po 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych.

Do okresów składkowych nie wliczają się okresy, w których wypłacane są zasiłki chorobowe i macierzyńskie. ZUS nie bierze pod uwagę także urlopu wychowawczego i służby wojskowej.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1948 r.
 • wykonywały pracę w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 r. w zawodach ściśle określonych w ustawie
 • mają ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)
 • udowodniły co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • mają co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe)

Czym jest praca w szczególnych warunkach?

Praca w szczególnych warunkach to m.in.:

 • praca na wysokości (np. operatorów żurawi, murarzy, tynkarzy)
 • praca personelu pokładowego
 • praca rybaka
 • prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych
 • prace w hutnictwie szkła
 • prace przy produkcji metali nieżelaznych
 • prace przy przeróbce węgla

Jakie dokumenty złożyć o emeryturę pomostową?

Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy złożyć wniosek oraz dołączyć dokumenty, które poświadczą wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, a także orzeczenie o niezdolności do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.