Osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, już niebawem będą mogły liczyć na wyższe odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie podwyższone jednorazowe odszkodowanie będzie przysługiwało z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Tylko w 2023 roku ZUS wypłacił 42,7 tysięcy takich jednorazowych odszkodowań (na łączną kwotę 355 mln złotych). Z kolei przeciętna wysokość takiego odszkodowania w roku ubiegłym wyniosła 8,3 tys. zł.

Wyższe odszkodowanie z ZUS w dwóch przypadkach

Wraz z początkiem kwietnia wzrośnie kwota jednorazowych odszkodowań – chodzi o wystąpienie choroby zawodowej lub doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany otrzyma 1431 zł. Aktualnie obowiązująca kwota to 1269 zł, co oznacza, że odszkodowanie wzrośnie o 162 zł. Takie nowe kwoty będą obowiązywać do 31 marca 2025 roku. Trzeba pamiętać o tym, że ostatecznie suma wypłacanego odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który ocenia lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Wysokość takiego jednorazowego odszkodowania jest aktualizowana co roku i każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

O takie jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą ubiegać się osoby, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały uszczerbku na zdrowiu, a przy tym są objęte ubezpieczeniem wypadkowym.

Jak podaje Zakłada Ubezpieczeń Społecznych, stały uszczerbek na zdrowiu oznacza naruszenie, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to stan, który trwa przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa. Oceny takiego uszczerbku na zdrowiu dokonuje się po skończonym leczeniu i rehabilitacji. Przypominamy, że choć niewiele osób o tym wie, to COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową. Sprawdźcie też, jakie choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS.

Takie odszkodowanie może być przyznane więcej niż jeden raz

W niektórych przypadkach [takie osoby – przyp. red.] mogą otrzymać odszkodowanie nawet dwa razy, gdy stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Co ważne, prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – poinformowała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami (protokół powypadkowy, druk OL-9 wypełniony przez lekarza) ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni. Jeśli będzie ona pozytywna – odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.