Od wielu lat gmina Kazimierz Biskupi przechodzi własną transformację energetyczną, wpisując się w trendy ogólnopolskie oraz europejskie. Od samego początku jest aktywnie zaangażowana w Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – największy w Europie projekt podnoszenia efektywności energetycznej budynków i zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki temu Kazimierz Biskupi jest jedną z najaktywniejszych gmin w województwie wielkopolskim. I na tym nie koniec.

Kazimierz Biskupi nowoczesną i zieloną gminą

Gmina Kazimierz Biskupi jest jednym z beneficjentów prowadzonego przez GK ZEPAK procesu transformacji. To właśnie tam – po zakończeniu eksploatacji złoża węgla brunatnego – ulokowane zostały farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne Grupy Kapitałowej, produkujące czystą, odnawialną energię. Na tym jednak nie kończy się symbioza między oboma podmiotami – 240 mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi jest nadal zatrudnionych w Grupie Kapitałowej ZEPAK, co stanowi blisko 9 proc. całej załogi.

Z kolei w ramach konkursu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa – tak zwanych „Funduszy Norweskich” – gmina Kazimierz Biskupi zajęła 9 miejsce spośród 213 zgłoszeń, pozyskując 2,3 miliona złotych na poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kozarzew. Dziś jest to nowoczesny budynek, zapewniający możliwości nauki i opieki przedszkolnej w standardach XXI wieku.

Ponadto 8 z 9 budynków oświatowych i świetlic oraz hala sportowa w gminie Kazimierz Biskupi posiadają zainstalowane panele fotowoltaiczne, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej szkół. Wpływa to też na zmniejszenie kosztów funkcjonowania tego typu placówek. Produkcja prądu z ogniw z zapasem pokrywa roczne zapotrzebowanie wszystkich obiektów.

Współpraca z gminą Kazimierz Biskupi to modelowy przykład współpracy z samorządem w procesie transformacji. Wykorzystanie zielonej energii wytwarzanej przez ZEPAK pozwoliło przynieść nie tylko korzyści dla środowiska, ale także dla budżetu gminy. To pokazuje, że sprawiedliwa transformacja jest możliwa i jest szansą również na oszczędności.

Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK S.A.

Zielona energia w Wielkopolsce

Od 1 stycznia bieżącego roku Gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim dołączyły do elitarnego grona podmiotów w skali ogólnopolskiej, które nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię. Precedensowe postępowanie w ramach Prawa Zamówień Publicznych pozwoliło nie tylko osiągnąć efekt środowiskowy, ale także uzyskać znaczne oszczędności w zakresie kosztów nabywanej energii, a przede wszystkim ustabilizować je na kolejne lata. Jest to szczególnie istotne w kontekście kryzysu energetycznego, polityk Unii Europejskiej oraz wydatkowania funduszy wspólnotowych. Wyłącznym dostawcą zielonej energii jest spółka PAK-VOLT, wchodząca w skład GK ZEPAK.

Joanna Wis Bielewicz dyrektorka ds. rozwoju rynku Ørsted Offshore Polska, Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi i Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK S.A. podczas konferencji w Kazimierzu BiskupimPiotr KotwickiPolsat News

Ponadto domknięty został projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych na terenie gminy. Poprzez zaangażowanie firmy Ørsted ostatni z nich zostanie wyposażony w tego typu instalację, dzięki czemu wszystkie placówki w gminie Kazimierz Biskupi będą mogły się pochwalić wykorzystywaniem czystej energii.

– Transformacja energetyczna, której celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, ochrona powietrza którym oddychamy i powstrzymanie katastrofy klimatycznej to ogromne wyzwanie. Władze Kazimierza Biskupiego aktywnie mierzą się z wyzwaniem, dbając o dobro mieszkańców gminy i włączać do współpracy na rzecz sprawiedliwej transformacji szerokie grono podmiotów. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tej współpracy – mówi Joanna Wis Bielewicz dyrektorka ds. rozwoju rynku Ørsted Offshore Polska.

Od 1 stycznia bieżącego roku Gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim dołączyły do elitarnego grona podmiotów w skali ogólnopolskiej, które nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię

Od 1 stycznia bieżącego roku Gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim dołączyły do elitarnego grona podmiotów w skali ogólnopolskiej, które nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię

Podejmowane w gminie kroki to także wyjście naprzeciw tzw. „dyrektywie budynkowej” (EPBD), która zakłada montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Kazimierz Biskupi dzięki podejmowanym działaniom i współpracy ze stroną gospodarczą wyprzedza zapisy tej dyrektywy o kilka lat, będąc jednym z liderów transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

– Małymi krokami zmieniamy nasz samorząd z tego kojarzonego z wydobyciem i spalaniem węgla w elektrowni, na ten stawiający na czystą energię. Oficjalnie kończy się także proces instalowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach oświatowych, świetlic wiejskich oraz hali. Te instalacje przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej wspomnianych placówek, za czym idzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania tego typu obiektów – mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.

Wodór to paliwo przyszłości. Może napędzić także samolotyPolsat News

INTERIA.PL

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.