Mondelez to jeden z największych na świecie producentów wyrobów czekoladowych i ciastek. Jest właścicielem takich popularnych marek jak Milka czy Oreo, a od blisko dekady należy do niego także marka kawy Jacobs.

Właściciel Milki i Oreo z gigantyczną karą

Komisja Europejska nałożyła na koncern karę w wysokości 337,5 miliona euro. Bruksela zarzuca firmie naruszenie reguły konkurencji, poprzez zaangażowanie w w porozumienia mające ograniczyć handel produktami czekoladowymi, ciastkami oraz kawą między krajami unijnymi.

– Ceny żywności różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Handel między krajami UE na rynku wewnętrznym może obniżyć ceny i zwiększyć dostępność produktów dla konsumentów. Jest to szczególnie ważne w czasach wysokiej inflacji. W dzisiejszej decyzji stwierdzamy, że Mondelez nielegalnie ograniczył sprzedaż transgraniczną w całej UE, aby utrzymać wyższe ceny swoich produktów ze szkodą dla konsumentów – powiedziała Margrethe Vestager, wiceszefowa KE odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Koncern odmówił zaopatrywania pośrednika w Niemczech, by uniemożliwić mu odsprzedaż wyrobów czekoladowych w Austrii, Belgii, Bułgarii i Rumunii, gdzie ceny były wyższe. Zaprzestał też dostaw wyrobów czekoladowych do Holandii, aby zapobiec ich przywozowi do Belgii, gdzie sprzedawał swoje produkty po wyższych cenach.

Według Komisji Europejskiej takie nielegalne praktyki uniemożliwiają sprzedawcom detalicznym swobodne pozyskiwanie produktów w państwach członkowskich po niższych cenach i powodują sztuczny podział rynku wewnętrznego.

Jak wspomniano, Bruksela ukarała koncern kwotą 337,5 miliona euro. Ustalając jej wysokość, Komisja Europejska uwzględniła wagę i czas trwania naruszeń, a także wartość sprzedaży koncernu. Kara mogła być jeszcze wyższa (ostatecznie obniżono ją o 15 proc.), ale doceniono fakt, iż firma współpracowała w ramach dochodzenia i przyznała się do naruszenia unijnych reguł konkurencji.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.