Przed rokiem do Senatu trafiła petycja obywatelska dotycząca przyznania małżeństwom z długim stażem dodatkowego świadczenia pieniężnego. Propozycja zakłada, że za 50-letnie pożycie można otrzymać 5 tys. zł. W przypadku dłuższego stażu, kwoty miałyby być jeszcze wyższe:

  • 55 lat — 5,5 tys. zł,
  • 60 lat — 6 tys. zł,
  • 65 lat — 6,5 tys. zł,
  • 70 lat — 7 tys. zł,
  • 75 lat — 7,5 tys. zł,
  • 80 lat — 8 tys. zł.

Będzie świadczenie dla małżeństw?

Pod koniec stycznia senacka komisja petycji rozmawiała na temat przyznaniu nagród za długi staż małżeński. Część senatorów podziela opinie, takie pary powinny otrzymać coś więcej niż medal i gratulacje od wójta bądź burmistrza. – W swoim życiu wręczyłam wiele medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zawsze pozostawał jakiś niedosyt – podkreśla cytowana przez „Fakt” Jolanta Piotrowska, senator Koalicji Obywatelskiej, a w przeszłości burmistrz Giżycka.

Zdaniem senator nawet jednorazowe wsparcie „byłoby mile widziane”. – Wręczyłam jeden medal za bodajże 75 lat wspólnego pożycia i w sytuacji, kiedy osoby stuletnie mają dodatek, to takie uhonorowanie pary, która stanowi niewątpliwie wzór dla innych członków naszego społeczeństwa, byłoby bardzo dobrym krokiem – mówi Piotrowska.

Prace nad projektem rozpoczęły się w Senacie poprzedniej kadencji. „Fakt” zwraca uwagę, iż w związku z tym, że prace nad petycją nie zostały oficjalnie zakończone, obecni senatorowie mogą dalej sprawę tę rozpatrywać. Decyzją senackiej komisji do podjęcia dalszych prac potrzebna będzie opinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – O ile dobrze przypominam sobie, to ostatnio opinia ministerstwa rodziny co do tej petycji była negatywna. W związku ze zmianą sytuacji i zmianą kierownictwa będę podzielała wniosek, żeby zasięgnąć opinii ministerstwa – mówi senator Ewa Matecka z Koalicji Obywatelskiej.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.